Hernehim 
          
pagina activiteiten 
Hernehim
                   Boeiend om te bezoeken. 
                   Vrij en onafhankelijk. 
                   © HC 2001-2011
Redactie:               John Zwart
Bijgestaan door:    Monica Boschman en Anke Labrie 

                   Live evenementen van Hernehim 

Laatst bijgewerkt: 01.09.2011  
     


HOME 
Nieuws  
Blog en proza 
Themapoëzie 
Vrije poëzie   
Vertaalproject 
Proza  
Activiteiten 
Over schrijvers 
Contact     

 

 

 Archief pagina's 1 voorafgaand jaar: 
Nieuwsarchief 
Blogarchief 2010 dec-juli 
Blogarchief 2010 juni-jan 
Themapoëzie archief 2010 

 
Verslagen en recensies 3 vorige jaren:  
archief 2010 
archief 2009 
archief 2008 
  Overig proza archief 
proza 2008 

 

 

 Ter gelegenheid 
van 10 jaar Hernehim

vintage 

organiseert Hernehim Cultuur deze zomer enkele
Slauerhoff Wandelingen. De eerste vond plaats 
op 13 juni. De tweede op 22 juli. 
Een verslag hiervan is te lezen op pagina proza.
In de planning staat nog één herhaling, weer op een
door deelnemers verkozen datum: vrijdagmiddag
12 augustus. Er is nog een plaatsje voor één,
maximaal 2 deelnemers. 
Aanmelding per email aan de redactie, vermelding:
'wandeling'.
Ideale groepsgrootte is 6 - 8 deelnemers. 

* Op initiatief van lezers of andere poëzie-
liefhebbers kunnen na 12 augustus nog nieuwe
wandelingen onder begeleiding worden gemaakt, 
mits zich tenminste 4 mensen voor één zelfde dag
aanmelden. Let op: in het weekend rijden er geen
bussen op Jorwert en Raerd, en zijn we afhankelijk
van eigen vervoer. 
   
   
Op vrijdagmiddag 12 aug. wordt de laatste Slauerhoff wandeling gehouden.
Onder de titel "Landelijke Liefde", als een verwijzing naar Slauerhoff's opdracht 
"voor l.m.d.l.A.R." (la muse de l'Amour Rustique) die hij een tijdlang meegaf aan zijn
gedichten die verband hielden met Friesland en het leven van Heleen op de pastorie.

Het programma omvat: 
Samenkomst/ koffie-theedrinken in Leeuwarden bij café-rest. Wouters 
met een inleiding over Jan Slauerhoff en Leeuwarden, gevolgd door een
Stads-rondwandeling langs de Openbare Bibliotheek (de voormalige Zuivelbeurs),
het huis van de familie Slauerhoff aan de Voorstreek, de Bonifatiuskerk waar fado-
zangeres Cristina Branco fado opnamen maakte van acht gedichten van Slauerhoff
die door Vidal Paletti in het Portugees werden overgezet, de Jacobijner Kerk, het
Princessehof waar de Stadhouder woonde (nu Keramiek Museum) en de Oldehove.
Reis naar Jorwert met een wandeling langs de oude pastorie waar van 1907-1927
het domineesgezin Hille Ris Lambers woonde, de 14e eeuwse herberg Het Wapen
van Baarderadeel en de middeleeuwse terpkerk. 
Landelijke Liefde wandeling
over de landwegen in het voetspoor van de dichter
Jan Slauerhoff en Heleen Hille Ris Lambers de domineesdochter naar Tsjeintgum -
Mantgum. In de beeldentuin van Hein Mader in Tsjeintgum een lunchpauze en een
Open Podium voor voordrachten van toepasselijke gedichten - bij minder aangenaam
weer lopen we door tot Mantgum voor de lunch in de theeschenkerij. Van Mantgum
over de middeleeuwse 'slachtedyk' naar Easterwierrum langs de oude Wierrumer terp
waar er uitzicht over het terpengebied langs de voormalige Middelzee is en gedichten
van Atze van Wieren uit zijn bundel "Bedevaart" worden voorgedragen door de auteur.
Van Easterwierrum steken we de Zwette over naar Park Jongema State bij Raerd, 
waar de wandeling eindigt.  

 

*) Opm.: In Mantgum is een treinstation van Arriva. 
   Eventueel kan men de wandeling daar afbreken en binnen een kwartier
   Leeuwarden weer bereiken. 

de terp van Jorwerd          © Copyright: eigen foto HC 

Tijdplan: Samenkomst: 11-12 uur (horeca: Wouters, Stationsplein t/o NS station)
- niet vlak voor 12 uur komen s.v.p., de stadswandeling begint stipt om 12 uur - 
na de stadswandeling ca. 13 uur vertrek naar Jorwerd met de bus of eigen vervoer.
13:20-13:45 rondwandeling over de terp, bezoek aan de kerk met een paar gedichten
14:15 bezoek aan de beeldentuin in Tsjeingum en picknick-lunch of in Mantgum *) 
14:45-15:45 wandeling Mantgum - oude Wierrumer terp voordracht uit "Bedevaart"
16:00-16:30 wandeling Easterwierrum naar Jongema State bij Raerd.
Koffie, lunch en een herinneringsbundel zijn gratis voor de deelnemers. 
Aangeboden door Hernehim Cultuur 10 jaar. 
We vragen om een bescheiden bijdrage in de kosten 10 euro, VvHC slechts 8 euro.
Aanmelding (met spoed) door uw re-mail.
---

   

Hernehim Cultuur organiseerde of was betrokken bij diverse

podia en evenementen

   

2011
2011
2011
2009
2009
2009
2008
2008
2007
2005
2004
2003
2002

2001

12 augustus
22 juli
13 juni 
15 november 
23 augustus 
17 mei 
maandelijks 
26 januari 
17 juni 
16 oktober 
20 mei 
17 mei 
13 oktober 
- 1 november 
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Weesp  
Ameland 
Joure Frl.
Harderwijk 
opening online
Slauerhoff Wandeling
Slauerhoff Wandeling 
Slauerhoff Wandeling 
Zondichtmiddag 
Zondichtmiddag 
Zondichtmiddag 
Themagedicht vd maand
OBA Jaarbundel 
6 jaar Hernehim 
4 jaar Hernehim 
Workshop & wandeling 
Literair café 
Presentatie Dichters uit het web
start Hernehim Cultuur 
poëzie-cultuur-natuur stadswandeling & regio
poëzie-cultuur-natuur stadswandeling & regio
poëzie-cultuur-natuur stadswandeling & regio 
podium de Kargadoor gasten en genomineerden
podium de Kargadoor gasten en genomineerden
podium de Kargadoor gasten en genomineerden
gedicht vd maandprijs in de openbare bibliotheek
jaarbundel OBA open podium m/concert 'Senza'
ontmoetingspodium met gasten bij de OBA
ontmoetingspodium met gasten 't Weesperplein 
dichtworkshop en strandwandeling Hollum 
podium 'een andere wereld' met gasten 
bundelpresentatie met gasten in de bibliotheek
opening internet magazine Hernehim 
  muzikale omlijsting van voordrachten werd o.m. verzorgd door: chansonniere Mia Gast,
duo 'Hoed & de Rand', duo 'Right now', klassiek duo "Sensa", zangers/componisten 
Jascha van Roy en Mooncrow, accordeonist Roelof Ruis. 
   
   
   
Slauerhoff wandeling  Bericht van 6 juni 2011 
 'De Slauerhoff Wandeling van 2e Pinksterdag 13 juni 2011

We komen bij elkaar in Café Wouters, aan het Stationsplein in Leeuwarden, direct
achter het Oranje Hotel op maandag 13 juni tussen 11:00 en 12:00u. 

Welkom met een kop koffie of thee – of een ander drankje naar keuze. 
Gelegenheid wat nader met elkaar kennis te maken, want we zullen de hele middag
samen optrekken. 

Om 12:00u vertrekken we voor een korte stadswandeling o.a. naar de Voorstreek waar 
het pand staat waar de dichter Jan J Slauerhoff zijn jeugdjaren heeft gewoond. 
Terug naar het Stationsplein, waar we met inzet van privévervoer naar Jorwert rijden. 
Daar beginnen we om 12:30u aan de hoofdwandeling. (Er is op 13 juni geen o.v.). 

Om ca. 13:30u houden we een lunchpauze in of bij Mantgum.
Lunchpakket meebrengen of desgewenst iets bestellen op eigen rekening. 

Om ca. 14:15u zetten we de tocht voort via Easterwierrum naar Jongema State Raerd 
waar we uiterlijk 16:30u aankomen. We keren terug naar Leeuwarden met privévervoer.

 

Alle oude kerken staan op met de hand opgeworpen heuvels, 
want overstroming overleef je niet alleen op godsvertrouwen.  

Ook bij onverhoopt wat minder goed weer wordt de tocht gemaakt. 
Op de dag zelf en ter plaatse wordt eventueel besloten niet te lopen als het bijvoorbeeld
langdurig zou regenen. Dan zullen we de tocht in etappes per auto maken. 
De voordrachtpauze's onderweg zullen dan worden ingekort en in plaats daarvan hebben
we dan een langere eind-bijeenkomst in de Trije Sprong in Raerd of 2 Gemeenten Jirnsum. 

Elke aangemelde deelnemer krijgt een welkom consumptie, verzorgd vervoer naar
Jorwert en terug naar het station in Leeuwarden, tevens een herinneringsboekje 
met leuke wetenswaardigheden over de dichter, de omgeving en natuurlijk vooral poëzie.
We ontvangen graag een bescheiden bijdrage in de kosten. 
Die kan worden voldaan bij aankomst of na afloop van de tocht: 10 euro, VvHC 8 euro. 

Een verslag van de Landelijke Liefde Wandeling tijdens Pinksterweekend > Proza  

   
   
De Slauerhoff wandeling van Hernehim Cultuur   13 juni 2011 - Midden Friesland  
Inleiding  
Dit jaar 2011 is het 75e sterfjaar van de dichter Jan Slauerhoff,  de jongst gestorven
bekende Nederlandse dichter (pas 38 jaar oud) die desondanks een groot oeuvre naliet 
en tot op de dag van vandaag nog graag gelezen wordt. 
Het jaar 2011 is ook het jaar dat Hernehim Cultuur 10 jaar present is op het internet.

We gaan daar geen groot feest van maken, voor de organisatie daarvan is onze redactie
te schamel bezet, maar we verbinden graag de genoemde feiten positief met elkaar. 
Twee data: 5 oktober 1936 toen Jan Slauerhoff's leven eindigde maar hij toch bleef voort-
bestaan, in herbeleving door alles wat hij schreef, door ons óók te lezen in het landschap
dat zijn impressies draagt - 1 november 2001 toen Hernehim Cultuur zich voor het eerst
online presenteerde op het internet. 

We gaan het deze zomer vieren met de Slauerhoff-wandeling door een historisch 
Fries landschap met een klein groepje liefhebbers. Bij succes en meer interesse 
gaan we dat wellicht nog een of meer keren herhalen. Als eerste - voorlopige - datum
is vastgesteld maandag 13 juni (tweede pinksterdag).
De sfeer van de poëziewandeling laat maar een klein aantal deelnemers toe. 
Dus wie nu al enthousiast is geeft zich best meteen op als deelnemer. 
Misschien herinneren sommige van u zich nog onze zondag in juni 2007 in de 
Openbare Bibliotheek van Amsterdam Zeeburg toen Hernehim Cultuur 6 jaar bestond.
Toen werd een speciale herinneringsbundel "Schoonheid" samengesteld in een heel
kleine oplage. Voor de Slauerhoff wandeling zal iets dergelijks worden aangeboden in 
de vorm van een geïllustreerd herinneringsboekje "Landelijke Liefde" met anekdotische
inhoud over Slauerhoff's friese tijd, culturele aspecten van de route én natuurlijk poëzie. 
Aankondiging en aanmelding   
AANKONDIGING - op de Hernehim Cultuur NIEUWSPAGINA 
bericht 16 mei 2011 

S
LAUERHOFF WANDELING 
op 2e Pinksterdag 13 juni 2011. 
Door Midden Friesland voert de route langs o.a. Jorwert en Jongema State. 
Historische plekken, cultuur, anekdotes en poëzie. Thema "Landelijke Liefde"
Totale afstand 12 km. Duur: 12:00u - 16:30u. Diverse rust- en aandachtmomenten.
Volg de uitwerking van het plan op deze Pagina ACTIVITEITEN
De SLAUERHOFF WANDELING: 
Een activiteit in het kader van 2001-2011 Tien jaar Hernehim Cultuur
.
AANMELDING en RESERVERING voor één van de wandelingen 
>PER EMAIL< aan de REDACTIE. Zo spoedig mogelijk reserveren svp.  
Vermeld uw naam, aantal personen en de gewenste datum. 
Vermeld tevens of u aanreist met eigen vervoer of gebruik wil maken van
Openbaar Vervoer. 
Exacte reisinformatie kunt u in onze retourmail van ons verwachten, tevens het juiste
bedrag van uw aandeel in de kosten. Die zullen heel beperkt zijn maar natuurlijk wat
afhankelijk van de groepsgrootte. Welkomkoffie en het souvenirboekje over de tocht
zijn gratis. Er zijn na Jorwert 3 tussenstops tot aan het eindpunt Jongema State.
Halverwege is wat langer tijd voor lunch, te nuttigen naar keuze als picknick-lunch 
of als bestelling in het eetcafé te Mantgum, dit dan uiteraard voor eigen rekening. 
Als het net zo mooi weer zal zijn als met Pasen is de berm ook een prima keus! 
   

In Leeuwarden - de geboortestad van Jan J Slauerhoff is weinig zichtbaar dat 
herinnert aan de dichter. Het pand aan de Voorstreek (oostzijde), waar zijn ouders
en oudere broer een stoffeerderij hadden, is in de loop van de vorige eeuw vaak
verbouwd en gekoppeld aan belendende panden. Op de brug, er schuin tegenover,
heeft de stad Leeuwarden een harde natuurstenen plaat aangebracht waarin een 
gedicht van Jan Slauerhoff staat gebeiteld. 
         "...nu weet ik nergens vind ik vree/ op aarde niet en niet op zee..."
De dorpen waar vele voetstappen door de dichter werden achtergelaten, zijn veel
authentieker gebleven. Jorwert met de pastorie waar hij zo graag kwam bewaarde
dit huis vrijwel in originele staat, al woont er nu geen dominee meer in. 
De laat-Middeleeuwse Kerk wordt gekoesterd door de Stichting Alde Fryske Tsjerken
en de oude herberg 'Het Wapen van Baarderadeel' dateert uit de 14e eeuw. 

Het decor van de Slauerhoff wandeling, waartegen ook de Landelijke Liefde van 
de dichter zich heeft afgespeeld ligt langs de voormalige Middelzee.

In het open landschap met de enorme hemelkoepel van Midden Friesland, dat
ons confronteert met de eigen nietigheid, is het niet moeilijk om los te komen 
van het alledaagse. 
Al die oude kerken daar staan op met de hand opgeworpen heuvels, waarvan 
in Friesland en Groningen alleen de naam verschilt: 
wat men in Friesland 'terp' noemt, heet in Groningen 'wierde'. 
Eilandjes van bidden tot behoud, verstrooid in een landschap van verre horizon,
maar waar de zee altijd dichtbij. 

   
   
   
   
De derde Hernehim Cultuur Zondichtmiddag  15 nov 2009 - de Kargadoor, UTRECHT  
De derde Zondichtmiddag van Hernehim Cultuur ligt alweer enkele dagen
achter ons. We moesten het opnieuw stellen zonder de ervaren presentatie
van Jet van Swieten en de voorbereiding kwam tot stand ondanks een sterk
uitgedunde redactie. Maar dat heeft nauwelijks invloed gehad op de manier
waarop we nu terugkijken op die middag van 15 november
De laatste aflevering van het jaar heeft een positieve indruk achtergelaten. 
Wat er door de mensen op het podium werd geboden was heel gevarieerd, 
terwijl er -als schijnbaar bij afspraak- gelijktijdig toch iets van een rode draad
ontstond, door regelmatig inhaken op liedjes, kinderpoëzie en verhalen, wat
zelfs door de muzikant werd opgepakt. 

Natuurlijk, er hadden veel meer mensen moeten komen. Maar Amsterdam
en Rotterdam waren sterke magneten, en er waren nóg meer podia die dag.
Dan nog een slecht weerbericht en overal intochten van Sint-Nicolaas... 
Ik had voor mezelf gesteld:' Als 25 wordt overschreden, dan  zal ik niet 
teleurgesteld zijn, welnu we gingen voor de pauze met 27 door de 25 heen,
en wat méér zegt: ook na de pauze nog! 
Twaalf dichters-schrijvers-performers droegen elk hun aandeel bij aan deze
geslaagde middag. Daarbij nog een geweldige muzikant, zodat het nauwelijks
werd opgemerkt dat we twee afzeggingen hadden. (Vera De Brauwer eb
Miranda Mei). 

Dat ook onze oorspronkelijk bedoelde hoofdgast Ingmar Heytze er niet was
kon maar weinig deren. Deze dichter is zo verbonden aan de stad en aan die
kelder waarin we waren, dat hij schijnbaar toch aanwezig was. Er werden 
enkele anekdotes over hem verteld nadat voorafgaand zijn gedicht uit 
"Utrecht voor beginners" werd gelezen. De tekst die op de buitenmuur van 
de Kargadoorkelder is aangebracht als 'gevelgedicht'. 
In september was het maandthema op Hernehim Cultuur "Geheim". 
Toen stond Ingmar Heytze bij ons te lezen met zijn "Geheim gedicht" 
als gastdichter:  

                                                                   © Eigen foto's Hernehim Cultuur 

 Jos van Hest, afgelopen 
zondag in de rol van eindjury zowel als begeesterd voordrager 
die demonstreert hoe hij een basisschoolklas boeit met poëzie 

Jos Versteegen, 
gastdichter en ook liedjes- en tekstschrijver voor theater en tv 

               ''''''''''''''''''''''''''''''

     Ingmar Heytze (r) naast trotse Baban, 'n maand eerder in de Kargadoor 

                   

             Roelof Ruis (Haarlem) kreeg een aandachtig publiek 

Geheim Gedicht  

Vannacht heb ik een zoen begraven. 
Hij lag dertien maanden tussen ons in 
en jij had al een paar keer gevraagd: 
wat ligt daar nou toch steeds. 

Toen je eindelijk sliep, drukte ik 
de zoen met mijn lippen in een doosje 
vol watten en liep naar de tuin. Daar 
groef ik een graf van twee monden diep 

onder de beuk. De duizend zoenen 
die volgend jaar rood en zoet uit de takken 
komen waaien, zijn allemaal voor jou. 

Uit: "Schaduwboekhouding".  
Uitgever Podium, Amsterdam - 2005 

 

We leerden de hoofdgasten Jos van Hest en Jos Versteegen ook 
eens van een heel andere kant kennen en Roelof Ruis haalde 
loopjes, akkoorden, trillers en dreunen uit zijn instrument. 
Voor de meeste van ons een verrassende kennismaking met de 
accordeon in een solistenrol, een ware demonstratie van ongekende
mogelijkheden. 
We hoorden Piazolla (tango nueva), klassiekers van Scarlatti en ook
diverse hedendaagse Russische componisten. 

Door het terloops noemen van de titel "Spaghetti met dropveters"  
kwamen we in een geanimeerd gesprek over de prentenboeken die
Jos van Hest schrijft, telkens in samenwerking met een illustrator,
zoals Wilbert van der Steen. Zo volgden we bij het gesprek over de
poëzie ook het spoor van gedichten die geschikt zijn voor jonge 
lezers. De manier waarop hij de aandacht van een schoolklas vangt
en vasthoudt, kregen we te zien met een levendige demonstratie.
Jos van Hest heeft ook acteertalent. 
Een voorbeeld van zijn dichtkunst dat geschikt is voor jong publiek 
is het gedicht "Litanie voor de liefste"

 

Met Jos Versteegen hadden we eerder in het jaar al een gesprek, waarin
zijn achtergrond als boerenzoon uit Limburg vooral aan de orde kwam, in
verband met zijn bundel "Slapen bij een warme man"
Nu waren we nieuwsgierig naar andere aspecten. In zijn cv staat onder 
andere: ´Jos Versteegen studeerde Nederlands en Indonesisch... in 1983
vertaalde hij de roman ´Bumi manusia´ van Pramoedya Ananta Toer, 
samen met Ina Slamet-Velsink´.
Het boek kreeg in het Nederlands de titel
`Aarde der mensen´. Hoe komt zo´n jongen uit Noord-Limburg er op om
Indonesisch te gaan studeren? Hij had geen banden met het land, maar hij
was fervent lezer van het `Bulkboek`. Daaruit kwamen de sfeer en geuren 
van de Oriënt onontkoombaar in zijn geest.
Samen met een vriend viel het besluit: ´wij gaan Indonesisch studeren´. 
Via het redacteurschap van het blad ´De tweede ronde´ waaraan hij vele 
jaren verbonden was (´het knalde wel eens hoor, binnen de redactie, maar
dat hoort toch óók? je mag best wel eens botsen´)
kwamen we toch weer
op het jeugdrepertoire. 
Want Jos Versteegen heeft vaak meegewerkt aan het tv-programma 
`Klokhuis´ waarvoor hij vele liedjes schreef. Ook theaterteksten van zijn 
hand werden op de bùhne vertolkt door Joost Prinsen, Adéle Bloemendaal
en Jenny Arean. 

De kleermaker spreekt  

De nieuwste stoffen komen uit Japan 
Ze kleden prachtig af, ze ogen chic, 
en bovendien: ze zitten vol techniek. 

Ik maak er schitterende kleren van 
die niet alleen comfort en warmte schenken 
maar ook nog eens zelfstandig kunnen denken. 

Als u zich aankleedt, hoeft u niets te doen. 
Een broek kruipt uit de kast, begint te trillen 
en schuift dan automatisch om uw billen. 

Een ingebouwde chip in pluiskatoen 
maakt truien een verrukking om te dragen 
omdat de stof u streelt op warme dagen. 

Een wonder zijn de nieuwste herenjassen 
met kleine microfoontjes in de knopen: 
als u ze toespreekt, gaan ze dicht of open. 

Dat mechanisme zit nu ook in dassen, 
maar wees daar alstublieft voorzichtig mee: 
geeft u een grauw of snauw, een grom of brom, 
dan kan zo'n das een ongeluk begaan. 

Mijn tante Puck wou om een uur of twee 
bij tante Pieternella op de thee. 
Streng keek ze haar Japanse sjaaltje aan 
en sprak met al te barse stem: 'Das om.' 

Die strengheid kwam mijn tante duur te staan 
toen haar vanzelf de das werd omgedaan. 

Fragment van een gedicht van Jos Versteegen uit: "Ik zet mijn tanden
in de paus"
 - Liedjes uit het programma 'Klokhuis' (Uitg.Vassalucci) 

Litanie voor de liefste 

Bestemaat met zwart haar 
Kornuit met witte bef 
Gabber met roze tong 

Bruinoog met allerfijnste wimpers 
Natneus met stugge snor 
Bontsnuit met flaporen 

Ziel zonder zorgen 
Heer zonder geld 
Vriend zonder meer 

Onbedwingbare vlooienbaal 
Sentimentele janker naar de maan 
Opgewonden struikrover 

Angsthaas en mensenredder 
Grootbek en kleinhart 
Brulboei van bravoure 

Bedelaar met bedelaarsogen 
Bedelaar met bedelaarsbek 
Beestachtige bietser 

Happer van hapjes 
Snoeper van brokken 
Vreter van restjes 

Vanger van boeven 
Beschermer van weduwen 
Troost voor weesjes 

Riem onder mijn hart 
Hart onder mijn riem 
Tweede ik 

Jos van Hest 

 

 

 

 

Laatste deur             Everyman (Philip Roth) 

Dichter kon niet, ik moest wel gaan 
liep langs slingerpad berouw en hoop 
stond aan zonnebaan vervoering 
liftte mee naar de nimf bij de bron 

liet mij onderdompelen, raakte gewond 
beklom zonder gids hooggebergte waarheen 
zocht levend water, volgde verlichte pelgrims 
naar de algenezer in de woestijn 

en keerde om, vluchtplaatsen voorbij 
nog eenmaal gokhuis verzande haven 
koersvast over zee verdronken vragen 
terug naar waar ik nooit was weggegaan. 

 

Van zes genomineerden voor een Gedicht van de Maandprijs  
konden we er vier op het podium roepen: Wim Hartog, Koos Hagen,
Louise en Aukje Tillema
Anneke Wasscher liet zich vertegenwoordigen door haar echtgenoot
Martin Vinken. Het Friese gedicht van Miranda Mei lieten we lezen 
door de aanwezige deelnemer met de meest authentieke Friese 
tongval: Jan Kleefstra. 
Voor alle genomineerden was er een prachtige langstelige rode roos.
Met instemming van iedere aanwezige ging de roos van Miranda Mei 
naar de muzikant. 

De winnaar op het thema `keerpunt´ werd Koos Hagen met zijn 
gedicht `Laatste deur`

Op het thema ´sport´ viel de keus op `Gymnastiek` van Aukje 
Tillema
, die daardoor totaal verrast was. 

De twee winnaars van de beide prijzen kregen een uitvoerig jury-
rapport te horen van Jos van Hest, die daarop nog aanvullende 
toelichtingen gaf, vervolgens ontvingen ze een oorkonde en een
boekenbon. 

Juryrapport 

De Hernehimprijs (Gedicht van de Maand) 
bij het thema Keerpunt gaat naar de dichter van het gedicht Laatste deur.
Die titel verwijst uiteraard naar de dood; de ondertitel Everyman naar de
korte maar heftige roman die schrijver Philip Roth laat beginnen met de
begrafenis van zijn hoofdpersoon. 
En Everyman, vertaald als Alleman heeft natuurlijk weer te maken met
het middeleeuwse Engelse toneelstuk Everyman en het dito Nederlandse
Elckerlyc. Kortom, dit gedicht over de dood gaat over het leven en nog
wel het leven van iedereen. Onze levensloop, misschien wel onze
levenssloop met twee s-en in het midden. 
Ga er maar aanstaan. 
Dat het de dichter lukt om van dit aloude en grote thema een gedicht te
maken, komt door de veelheid van beelden in dit toch compacte gedicht,
door de zintuiglijke en emotionele landschappen die worden opgeroepen.
En ook omdat het raadsel in stand wordt gehouden. De levensreis naar 
de laatste deur eindigt met een prachtige slotregel: 'terug waar ik nooit
was weggegaan'. Net zo intrigerend als de beginregel: 'Dichter kon niet,
ik moest wel gaan'. 

Jos van Hest - Utrecht 15 november 2009

 

 

Koos Hagen (Amstelveen) - met genomineerdenroos - leest 
het winnende gedicht 'Laatste deur'. Hij werd juist onlangs 
geselecteerd als de eerste Amstelveense Stadsdichter. 

© Eigen foto Hernehim Cultuur 

 

Gymnastiek 

Een zongebruind 
lenig lijf 
geeft aan een 
bang bleek meisje 
opdracht tot 
dartele 
danspasjes 

haar 
houterigheid 
verheft hem 
in laatdunkende 
onverschilligheid 

met een 
laatste restje 
zelfrespect 
danst zij 
een zes 

 

 

Juryrapport 

De Hernehimprijs (Gedicht van de Maand)
bij het thema Sport gaat naar de dichter van het gedicht Gymnastiek.
In al zijn karige eenvoud - drie grammaticaal juiste zinnen, verdeeld 
over drie korte strofes van zeer korte regels, soms een regel van maar
één woord - schetst het een aangrijpend beeld van macht en onmacht,
van arrogante superioriteit en afhankelijke kwetsbaarheid. 
Het zongebruinde lenige lijf van de bevelvoerder staat in schril contrast
met het bange, bleke lijfje van zijn pupil. 
De alliteraties (lenig/lijf, bang/bleek) versterken die tegenstelling.
Hier staat een machtswellusteling in de gymzaal die de houterige 
motoriek van zijn leerling gebruikt om nog hooghartiger en ongeïnteres-
seerder te worden dan hij al is. 
En het kind? Het geeft moedig gehoor aan een onmogelijke, want 
liefdeloze opdracht: het meisje danst een zes. Gelukkig, denk je als 
lezer, toch nog een voldoende. 
Gymnastiek is een mager, een letterlijk dun gedicht, dat desalniettemin
rijk en gelaagd is. Er worden gewone woorden gebruikt, die diepte 
krijgen. 
Gymnastiek is een hautain portret van de hoogmoed. 
Maar ook een filmpje waarin het slachtoffer uiteindelijk overwint, al is het
met de hakken over de sloot. 
Het gedicht telt met titel en al 31 woorden, deze beschouwing telr er 195. 

 Jos van Hest - Utrecht 15 november 2009 

 

Na de pauze, waarin de accordeonist Roelof Ruis nog een aantal nummers
speelde, was er direct zeer geconcentreerde aandacht voor Jan Kleefstra
met `noorderlicht´een muzikaal-poëtisch landschap. Eenheid van klanken 
en de gesproken tekst. 
Gerrit Vennema liet ons met zijn nieuwste bundel kennismaken, voerde 
ons door een Arcadisch landschap. Anke Labrie nam ons allemaal mee 
naar haar kindertijd met gedichten over de bruiloft met feeën, een prinses
en een prins, bespied rond de boerderij van de buren... en haar impressie
over de grote watersnoodramp, waar doorheen dramatische details toch 
het kindvertrouwen sprak 'dat het toch allemaal weer goed zou komen'. 
Na weer wat muziek - o, wat konden we genieten van de jazz - kwamen
Baban en Monica Boschman nog aan het woord. 

om mij 

de eerste ring vol adem 
lucht om van te leven 

de tweede ring vol plannen 
ze trekken steeds aan mij 

de derde ring vol wat al was 
fluisteringen van altijd 

ze dragen mij 
gebonden door genen 

en meer, ze omarmen mij 
wanneer ik later los 

van adem en plannen ben 
en mee fluister 

© Monica Boschman 

 

Aukje Tillema, winnaar in het thema `Sport` met  Gymnastiek 

© Eigen foto Hernehim Cultuur 

       Monica Boschman   

Als in Arcadië 

Als in Arcadië, 
zwerf ik door jouw landschap. 

En wat ik zoal tegenkom: 

Lusten nagejaagd 
met een lach, over heuvels 

Gedachten uitgewisseld 
naast een koele stroom 

Tijdloos musiceren 
te midden van ruisend groen 

Zwijgende vertering 
bij zonlicht aan de einder. 

En overal… je zachte adem! 

Als in Arcadië, 
leg ik mij 
te rusten in jouw landschap. 

© Gerrit Vennema.
Uit zijn gelijknamige bundel. Najaar 2009 

 

Voor de twee hoofdgasten en de muziek was er nog een flesje wijn met
een 'boodschap': de eerste Zuid-Afrikaanse cabernet-sauvignon die onder
ecologisch verantwoorde condities wordt geteeld en het "fair trade" label
draagt voor goede arbeidsomstandigheden. 

Tenslotte gaf ik als afsluiting, in de vorm van het gedicht "Die Liebende" 
van Rainer M Rilke een huiswerkopdracht mee. 
Wie er niet bij was maar wel geïnteresseerd in het nieuwe vertaalproject
is hier de LINK naar de betreffende pagina op de site. 

De minder vrolijke berichten werden zorgvuldig tot het laatst bewaard: 
Het is jammer dat de Vrienden van Hernehim Cultuur (VvHC) niet massaal
kwamen opdagen. Het is voor de afzienbare tijd namelijk de laatste
Hernehim Zondichtmiddag
in de Kargadoor geweest. De Hernehim-
redactie is deze herfst sterk gekrompen. Het groeiende team sinds twee
jaar werd opeens een krimpend team. Met enthousiasme werd destijds 
besloten tot het instellen van een Gedicht van de Maandprijs en het drie-
maandelijks organiseren van een kwaliteitspodium. 
Het mag duidelijk zijn dat dit voorlopig niet meer binnen de mogelijkheden
ligt. Maar het betekent geenszins het einde van de Hernehim Cultuursite. 
De waarde die deze Literaire Pleisterplaats op het internet gedurende
acht jaren opbouwde is te kostbaar om zomaar door de vingers te glippen. 
Ik wil dus niet zeggen dat deze Zondichtmiddagen voorgoed tot het verleden
behoren: mocht zich spontaan een aantal vrijwilligers melden om het 
organiseren ervan mee op te pakken, bestaat altijd de mogelijkheid deze 
kortstondige "traditie" na een rustpauze nieuw leven in te blazen. 
De toezeggingen voor deelname van Ingmar Heytze en Job Degenaar 
blijven voor de toekomst gestand. 
Ik sta altijd open voor enthousiaste doeners. 

In mijn herinnering kwam iedereen naar mij toe om me nog even de hand
te schudden, wat ik als een bijzonder persoonlijk gebaar heb beleefd. 
Dank je wel allemaal! 

© John Zwart / JohnN / John Newswatcher - 18 november 2009 

      

Een historische kelder onder Oude Gracht 36, Utrecht 
werd  in een jaar tijd al een vertrouwde plek, waar we die dag 
toch met een lichte weemoed de deur achter ons dichttrokken. 

Misschien ooit in 2010 nog eens een HC Zondichtmiddag... 
als een soort reünie. Wanneer een paar vrijwilligers zich melden
vinden ze bij John Zwart altijd een willig oor. 

 

 

   
   
   
Hernehim Cultuur Zondichtmiddag 15 nov UTRECHT Aankondiging en voorlopig programma  
            
          Nazomersfeer aan de werf van de Oude Gracht bij de vorige aflevering 
Er komt weer een Zondichtmiddag aan in de Kargadoor. 
Hernehim Cultuur organiseert op  15 november  de 
derde editie van de serie Podia in hartje Utrecht

Locatie Oude Gracht  36, Utrecht-C. Aanvang 14:00u 

Op deze pagina 
kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. 
Namen van gasten en nieuws over wat zij brengen 
kunt u verwachten, 
evenals informatie over mogelijke deelname.  

 

We zijn voor deze laatste Hernehim Zondichtmiddag van 2009 heel actief
geweest om een tweetal gerenommeerde dichters te engageren om dit podium
op te luisteren. 
Helaas blijkt juist de 15e november een dag te zijn waarop erg veel is 
georganiseerd. Ingmar Heytze (Uitg.Podium) en Job Degenaar  
(Uitg.Thomas Rap) hadden ons al een toezegging gedaan, maar het paste 
tenslotte toch niet in de agenda. 
Maar we kregen het aanbod voor een herkansing! 

We hebben nu toch twee hoofdgasten die uitstekende invallers zijn! 
Twee "Jossen": Jos van Hest (Poëzieschool Amsterdam) en Jos Versteegen
(Uitg.Nw-Amsterdam).
Velen van ons kennen Jos van Hest goed als podiumdichter en presentator bij
de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en Amsterdam Wereldboekenstad.
Hij is tevens vertaler en redacteur. 
Jos Versteegen geniet vooral nog steeds bekendheid uit zijn tijd als redacteur
van het blad "De tweede ronde". Hij publiceerde inmiddels zelf al een drietal 
bundels bij Uitgeverij Nw-Amsterdam.  

Voor de muzikale noten in dit eerste programmadeel zorgt de virtuoze 
accordeonist Roelof Ruis, die ons laat horen wat er allemaal méér mogelijk
is op dit instrument dan bijvoorbeeld het begeleiden van zangkoortjes. 
Dit wordt echt een beleving! 

                  Roelof Ruis 

       

      Jos Versteegen (boven) 

       

      Jos van Hest  

   
Het volgende onderdeel voor de pauze kunnen de bezoekers kennismaken met
de genomineerden van twee Hernehim Cultuur Gedicht van de Maandprijzen
Drie dichters krijgen eerst de gelegenheid zelf hun uitverkoren gedicht op het 
thema "Keerpunt" te lezen en zich te presenteren. 
Genomineerd werk: fan doe los (Miranda Mei) 
                             Het joodse poortje (Wim Hartog) 
                             Laatste deur (Koos Hagen) 
De Friese dichteres Miranda Mei is helaas verhinderd en wordt vertegenwoordigd,
de andere dichters Wim Hartog en Koos Hagen treden zelf op. 
Na het optreden van de drie genomineerden wordt de prijs uitgereikt. 
Opnieuw drie dichters, op het thema "Sport" 
Genomineerd werk: Gymnastiekles (Aukje Tillema) 
                             Marathon (Louise) 
                             De zwemster (Anneke Wasscher) 
Anneke Wasscher (Leek) is verhinderd wegens een optreden op een ander podium,
zij wordt vertegenwoordigd door haar echtgenoot, de andere dichters Aukje Tillema
en Louise treden zelf op. 

Hierna houden we een korte pauze, eventueel "volgespeeld" door Roelof Ruis
waarin men contacten kan leggen met de aanwezige dichters, een kijkje kan
nemen op de verkooptafel waar bundels worden aangeboden, en/of kiest voor 
een drankje in de bar boven. 

 

Koos Hagen (Amstelveen)              Wim Hartog (Bodegraven)  

      
     Louise (Vlieland) 

      
     Vera De Brauwer (Etikhove - Vlaanderen) 

De beide bovenstaande foto's werden in 2008 gemaakt in de Openbare 
Bibliotheek van Amsterdam waar deze beide dichteressen destijds de
Hernehim Gedicht van de Maandprijs in ontvangst mochten nemen. 

Na de pauze vragen we aandacht voor de aanwezige dichters, 
waarvan recent bundels zijn uitgekomen, daarbij zijn onder andere
Vera De Brauwer ("Verzinnen") en Gerrit Vennema ("Als in Arcadië").
Maar voorafgaand daaraan is er eerst microfoontijd voor drie deelnemers
die zich al in een heel vroeg stadium hebben opgegeven: 
Jan Kleefstra (Akkrum), Anke Labrie (Amsterdam) en 
Monica Boschman
(Gassel). 
Na nog een laatste optreden van Roelof Ruis (Haarlem)  is het 
Open Podium
voor Baban, de Irak-Nederlandse dichter die zelf een
veelkleurig podium runt in de Kargadoor en die onlangs debuteerde met
een Nederlandstalige bundel ("Lontananza").  
De middag wordt afgesloten met opening van een nieuw vertaalproject
van Hernehim Cultuur: Duits-Nederlands. Een mooie opgave voor lange
winteravonden. 

 

 

 

 

 

 

Over enkele Open Podium aanmeldingen wachten we nog op een 
bevestiging. Blijf dus deze pagina bezoeken !

 

© Copyright:  Eigen foto´s Hernehim Cultuur 

 

   
   
Komt u óók naar de derde zondichtmiddag van Hernehim Cultuur in 
de Kargadoor? Bevestig dat dan even aan de redactie. Dan wordt 
uw naam hiernaast vermeld. 

de Kargadoor, Oude Gracht 36, 3511 AP  UTRECHT Centrum

Reisinformatie: 
We zijn het makkelijkst bereikbaar per Openbaar Vervoer. 
NS Station Utrecht Centraal - looproute naar Uitgang Vredenburg via 
Hoog Catharijne (Afstand 200m) - Rechtsaf Lange Viestraat in tot over
de brug (Afstand 100m) - over de brug linksaf slaan de Oude Gracht op.
en volgen tot nr 36 (Afstand 200m)
De totale loopafstand is <500m of < 10 minuten.

J.C.Aachenende - onder voorbehoud 
Baban 
Barbara Baumgarten 
Monica Boschman 
Rik Comello - verhinderd
Vera De Brauwer 
Koos Hagen 
Wim Hartog 
Jos van Hest 
Jan Kleefstra 
Anke Labrie 
Anke Leenders - onder voorbehoud 
Jos van Liempdt 
Miranda Mei - onder voorbehoud 
Gerda Posthumus 
Roelof Ruis 
Aukje Tillema 
Gerrit Vennema 
Jos Versteegen 
Martin Vinken 
Broer Visser 
John Zwart  

meld uw komst voor vermelding op deze lijst !

   
   
   
Hernehim Cultuur Zondichtmiddag 23 aug UTRECHT Uitvoerig verslag - door Frans Terken
Op zondag 23 augustus reisden heel wat dichters af naar de Kargadoor aan de
Oude Gracht in Utrecht voor de tweede Zondichtmiddag van Hernehim Cultuur. 
Het was een zonnige dag, maar dat weerhield de griep er niet van zijn tol te eisen. 
We hadden te
maken met een aantal afzeggingen. Maar erger nog, bleek op de
dag zelf de presentatie
weer onder vuur te liggen. Eerder al had Jet van Swieten,
de ervaren gastvrouw uit Nieuwegein die ook op 17 mei de middag presenteerde,
zich moeten verontschuldigen. 
In redactieberaad was besloten haar taak te verdelen tussen Loes Essen en 
John Zwart.
Loes, zij was er voor aanvang wel, maar werd direct naar de zijlijn 
verwezen en naar huis gezonden:
onverwijld haar bed in, gezien haar vuurrode
konen.
En zo stond John Zwart er opeens alleen voor. John kennende, draaide
hij er zijn hand niet
voor om, dus ondanks een paar regiefoutjes die door de 
genodigden soepel werden opgevangen, werd het toch een mooi programma in
de werfkelder van de Kargadoor. 
                
Gedicht van de Maand - april editie, thema "Toekomst". 

Twee keer drie gedichten waren genomineerd als mogelijk 'Gedicht van de Maand'
voor de
afleveringen april en mei. Voor de pauze stonden voor de beide prijzen vijf 
genomineerden
(net als de vorige keer was één dichter dubbel genomineerd) op 
het programma. 

Eerst een kort gesprekje van John met Anneke Wasscher (Leek), dat was degene
die voor februari
en maart bij de kanshebbers was, Angela Hart (Steenwijk), die nú
een dubbele nominatie
had en met Vera De Brauwer (Maarkedal, Vlaanderen). 
Hun inzendingen waren naar het oordeel van de jury uit een grote selectie de drie
beste gedichten op het thema ‘toekomst’ van april. Elk van hen kreeg gelegenheid
naast
hun nominatie ook nog enkele andere gedichten voor te dragen. 
Toen moest het verlossende
woord komen, éven werd de spanning opgevoerd: 
zou iemand die nu al drie keer bij de kanshebbers was, het gezegde "drie keer is
scheepsrecht
" nu bevestigen?
Zou het dus "Toekomstbeeld" gaan worden, waarin
Anneke de vage verwachtingen van een
jong meisje beschrijft? Of zou Angela Hart,
niet eerder bij de uitverkorenen, maar een graag
gevraagde gastdichter, de prijs 
gaan winnen met "Wat was, zal zijn", gebaseerd op een oud bijbels
verhaal?
Zij vertelt dat haar geloofsovertuiging een belangrijke bron in haar leven is.  
Maar het werd het oersterke sonnet "Barrière" van Vera De Brauwer, waarin de 
schaduw van de dood een belemmering vormt tot voluit leven. 
"Een lekker hopeloos gedicht" zo vat Jos van Hest samen in het juryrapport. 
De winnares lijkt wel verbaasd, na de prijsuitreiking krijgt zij de gelegenheid het
gedicht
nogmaals te lezen. Loes Essen had met vooruitziende blik voor een 
stapeltje kopieën gezorgd
zodat alle aanwezigen konden meelezen. Vera zei 
veel liever een ander gedicht te willen
voordragen, of misschien zelfs te zingen...
Zij onthult dat zij van tientallen van haar gedichten
een gezongen versie maakte
en op een Nederlandse(!) weblog heeft geplaatst.
Natuurlijk kreeg zij de belofte 
om óók nog te mogen zingen, na de pauze in het tweede
programmadeel. 

 

 


Gedicht van de Maand - mei editie, thema "Helden". 

Weer drie genomineerden samen in het krijt: naast de eerder genoemde 
Angela Hart, hoorden we ook Hannely Krutwagen en Joop Scholten
In het tweede gesprekje met Angela kwam naar voren dat zij thuis kan 
beschikken over een geluidsstudio en dat daar al eens een CD van een 
aantal bevriende dichters werd opgenomen "Dichters tonen". Misschien
een nuttig contact voor Vera De Brauwer voor een CD-tje met
haar 
gezongen gedichten? 
John verbaasde zich erover dat hij Hannelly Krutwagen helemaal niet 
kende en ook maar erg
weinig over haar kon vinden. Een vaag springerig
Ytube filmpje en een bericht over een
Gedichtendagprijs leverden iets op:
het pseudo "thamigerko" en het woord "linkersok". Ze
ontkomt er niet aan:
die linkersok moet gelezen worden, nog voor haar genomineerd gedicht,
tussen de regels onthult ze er iets mee over het karakter van haar ex-
partner en veronderstelt
dat hij nog niet is veranderd sinds zij 'allang een
ander lief'
liefheeft. Als de eindredacteur
haar niet kent, hoe kwam ze 
dan bij Hernehim Cultuur? Ze was gevráágd, door de redactie! 

Ah, uitgenodigd - als gastdichter nog wel - en daarbovenop gelijk 
Gedicht van de Maand
genomineerde! Een bliksemcarrière want, John 
verzekerde Hannelly: je wordt niet
zómaar gastdichter bij Hernehim. 
John en Joop Scholten kennen elkaar al enige tijd, regelmatig een 
ontmoeting via de OBA, zijn gedichten
worden allang gewaardeerd, 
zowel op het podium van de Amsterdamse Bibliotheek als op
Hernehim
Cultuur. Maar van de persóón Joop Scholten komen we nooit veel te weten
ook
niet via zijn website. Ook de pogingen van de interviewer stranden 
jammerlijk op zijn eeuwige
zwijgzaamheid. Joop is gepensioneerd, wat hij
in zijn werkzame leven heeft gedaan? "Op andere wijze bezig met tekst"
zegt zijn website - we weten het nu nog niet. John riep 'n paar gedachten
op met de opmerking dat Joop´s gedichten meestal toegankelijk zijn,
vaak
met rijm, eigenlijk traditioneel. Vroeger waren per traditie dichters vooral 
juristen, dominees, schoolmeesters, tegenwoordig zou je ze in elke 
beroepsgroep aantreffen tot
op de beursvloer. Dat was een mooi bruggetje
naar Joop´s genomineerde gedicht "pendulum swing"
Joop licht toe: het gaat over het gedrag van aandelenkoersen. De held van
Joop´s
gedicht "loopt over water en houdt zijn gouden ballen in de lucht"... 

Joop Scholten leest Pendulum swing,
we hebben de deur naar de Oude Gracht al opengezet voor een demonstratie
Tja, wie werd het? Nee niet "Pendulum swing" met de speculant van Joop 
Scholten, niet de
"Held" van Hannelly Krutwagen die eigenlijk een liefdes-
verklaring inhoudt aan haar huidige
partner, maar "Het huis met de 
dubbele luiken"
waarin Angela Hart ons even terugvoerde
naar de tweede
wereldoorlog en de heldenrol wordt gespeeld door een onschuldig kind. 
"Dat dubbele hiervan, ook al gesuggereerd in de titel" was een sterk 
argument voor de
uitverkiezing genoemd in het juryrapport van Jos v. Hest.

                                                 ----------------------------------

Het gedeelte voor de pauze werd stemmig afgesloten door singer-songwriter
Jascha van Roy
die hier voor het eerst weer zijn gitaar bespeelde, na in de
week tevoren hem in de hoes te
hebben opgeborgen na zijn optreden in 
poptempel Paradiso te Amsterdam. Prachtige songs,
ingehouden gezongen,
de aanwezigen genoten zichtbaar van zijn muziek. 

De hele tijd hadden de deuren, die een blik op de lage oever van de Oude
Gracht gaven,
opengestaan en een zonnig uitzicht geboden. In de pauze
stapte men naar buiten en werd de
kade van de Oude Gracht opgezocht,
om tussendoor van de zon te genieten.

   

De beide winnende gedichten 
met de bijbehorende juryrapporten: 

 

Barrière 

 

Het leven kleefde mij niet aan, 
de dagen gleden van me af. 
Was dit mijn welverdiende straf 
na almaar stil te blijven staan 

bij wat aan tijd teloor moet gaan? 
Wat elke ademtocht mij gaf, 
was de gedachte aan het graf, 
als een barrière op mijn baan. 

Ik heb dat hek niet neergehaald, 
maar klom erover, bond een lint 
van zwarte uren rond het slot. 

En rot het hek door spijt kapot, 
dan waaien spaanders in de wind, 
ontknoopt het lint, naar grijs vervaald. 

 

Het huis met de dubbele luiken 

een poppenwagen van riet 
tussen de middag 

het blonde meisje 
met strik en pop 
loopt zacht zingend 
voorbij boos kijkende soldaten 
die over haar hoofd heen praten 
de laan naar het huis op 

meer wist ze niet 

pas later werd ze gewaar 
de code en het gevaar 
dat onder het matrasje 
een geheim werd bewaard 

de kleine koerierster 
zette onbewust vrijheid op de kaart 

ze speelde gewoon op straat 
met het verkeerde kind 
het hinkelblok was zonder zorgen 
hun terrein 

en morgen 
zal misschien weer mooier zijn 
mamma roept 
dat haar poppenkindje huilt 

een poppenwagen van riet 
waarin het lot van levens schuilt 
loopt door de tijd 
en niemand die het zag 

   
   
Juryrapport van het gedicht "Barrière".  

Een sonnet dat technisch goed in elkaar zit: metrische regels van acht 
lettergrepen; twee kwatrijnen met als rijmschema
abba; de terzinen met
een rijmschema dat zich spiegelt, eerst cde, dan edc; de volta geeft een
actie of een niet-actie van de ikfiguur aan. 
Barrière is een doortimmerd, traditioneel gedicht, waarvan de inhoud 
eveneens traditioneel en weldoordacht is. 
Sombermans spreekt: de gedachte aan de dood wordt als een drempel 
gezien die het onmogelijk maakt om volop te leven. De ikfiguur kan of wil
die versperring niet slechten, wel op een magische manier versieren met 
een lint van zwarte uren. 
Mooi beeld overigens. Maar ook die diepzwarte uren worden aangetast door
de tijd en vervagen tot grijs. 
Barrière is een lekker hopeloos gedicht. 
Een kleine opmerking: de aa’s in waaien en spaanders in de voorlaatste 
regel resoneren weliswaar mooi samen, maar de term spaanders verwijst
eerder naar levend hout dat in stukken gehakt wordt dan naar verrot, 
vermolmd hout. 

Jos van Hest, Amsterdam augustus 2009 

Juryrapport van het gedicht ""Het huis met de dubbele luiken"

In het gedicht wordt een held opgeroepen die geen held is: een 
onwetend kind dat wordt gebruikt voor de goede zaak. Het is 
een onschuldig kind dat gewoon speelt met een verkeerd kind: 
een kind dat wellicht even onschuldig en onheldhaftig is, maar van
wie de ouders zich inzetten voor de verkeerde zaak. Dat dubbele 
is een treffend en zinvol aspect van dit gedicht. 
De titel is daar overigens een voorbode van. 
Het gedicht is helder, geeft beelden die je voor je ziet. 
Sommige details zijn een tikkeltje te ingevuld, de boos kijkende 
soldaten bijvoorbeeld. Die verwijzen naar een voor de hand 
liggend vijandbeeld. Misschien zou het spannender zijn geweest
als ook hier het
dubbelzinnige aspect van het gedicht zou door-
klinken?
In plaats van boos juist een andere, een positieve emotie? 
Het is maar een idee. 
Al met al is Het huis met de dubbele luiken een overtuigend 
gedicht dat met simpele middelen een situatie neerzet en dat 
de lezer aan het denken zet. 

Jos van Hest, Amsterdam augustus 2009

            Dylan Thomas  

Vertaalproject 

Daarna was het tijd voor het vertaalproject dat Hernehim afgelopen jaar
startte met de
Franse dichter Paul Verlaine. nu behandelden we een 
Engels gedicht van Dylan Thomas
"Do not go gentle into that good night".
Eerst mochten we een indrukwekkende,
gezongen uitvoering met groot 
orkestbegeleiding van John Cale beluisteren. 

Vervolgens was het woord aan Anke Labrie met een treffende vertaling.
Zij kreeg vooral lof voor haar
consequent aanhouden van het duivels 
moeilijke rijmschema. Speciaal voor haar vertaling
was uit Vlaanderen
Lisette Waterschoot uitgenodigd. Niet zozeer een vertaling, erkende 
ze zelf, als wel een ‘her’taling van het gevoel dat dit gedicht haar bracht.
In eigen woorden
gaf zij de inhoud ten beste, eveneens indrukwekkend.
Deze versies, evenals de andere
vertalingen zijn op een speciale pagina
Vertalingen van deze site terug te vinden. 
Beide
geselecteerde dichteressen Anke en Lisette werden verrast met
een exemplaar van de
biografie van Dylan Thomas, van de hand van de
biograaf en dichter-schrijver Karel Wasch die het beschikbaar stelde. 

   
Open Podium 

Tijd voor het Open Podium, Rik Comello las een cyclus van 13 gedichten, ontstaan
als
een 'Ode aan de vrouw', op verzoek van de Haagse Vrijmetselaars geschreven.
Rik bleek
toch vooral op zoek naar “de liefde, de genade …”, de aanwezigen lieten
zich gaarne in
die zoektocht meevoeren. 
Jascha speelde en zong opnieuw 'unplugged', waarbij vooral het nummer 'Spirit' 
bijzonder
ontroerde. Jascha heeft een grote stembeheersing met dynamiek, waarbij
opvalt dat hij
ook heel 'klein' kan zingen zonder te 'breken'. 
Frans Terken las een gedicht opgedragen aan Simon Vinkenoog, waarop JohnN 
als
spontaan aansloot met zijn gedicht "Vinkenslag" in de geest van deze pas 
overleden
dichter. Frans las daarna in duo met Joop Scholten uit de gedichten-
wisseling die zij
sinds ruim een jaar onderhouden. En Vera zong eerst nog een
gedicht in het Nederlands
en tot groot plezier nog één in het (Oost)Vlaams: 
"Van de reëne in de soepe". Het was
een bewerking van een gedicht dat zij vorig
jaar schreef voor haar deelname aan de "Poëzie in het park" serie te Amsterdam.
De gezongen uitvoering ontstond tijdens de
lange autorit terug naar Vlaanderen. 
Er waren heel wat bezoekers, ook mensen die
alleen maar waren gekomen om 
te luisteren. Twee trokken vooral onze aandacht Wim Hartog
uit Den Haag en de
heer J.C.Aachenende uit Amsterdam. Op verzoek van de presentator
sloot deze 
laatste het open podium in stijl af, met origineel door hem in het Frans en in
het 
Duits geschreven gedichten. 

Frans Terken in het Open Podium 

          Jascha van Roy - één met gitaar Een van de nummers van Jascha, ‘Talk about de sun’, mocht deze
middag zeker gezongen worden, de zomer schitterde overigens in al 
zijn zang. Dat de zomer echt in
het hoofd van de toeschouwers zat, 
bleek wel tijdens de gedichten van Rik Comello; bij
een zeemans-
gedicht uit zijn cyclus voer een Venetiaanse gondel in de Oude Gracht
voorbij; alsof er aan alles gedacht was. 
In de stijl van de afwezige Jet van Swieten kwam als afscheid nog een
“rondvraag”, waar
elke aanwezige de gelegenheid kreeg een dierbaar
gedicht van een bewonderde dichter
of van hem- of haarzelf voor de 
microfoon te brengen. Jascha van Roy bracht nog een
eigen gedicht 
ten gehore, een soort stimulerende oppepper om mensen uit lethargie 
te halen: “Omzetten die knop, gewoon doen”. Hannelly las uit haar 
bundel twee gedichten
over haar moeder, Lisette Waterschoot las een
gedicht over de dood, van Fernando Pessoa, met de verwijzing naar 
Dylan Thomas' gedicht als groot contrast.
Angela Hart nam ons mee 
naar het strand, Vera De Brauwer liet ons nog haar zuivere
a capella
zang horen en JohnN besloot zelf de middag met 't gedicht "Beeldend 
kunstenaar"
dat hij koos voor het Drents Open-Dichtfestival dat in het
thema van de beeldende
kunst stond. Daarin beschreven 'het zoeken 
naar de muze'
waarmee elke kunstenaar zich bezighoudt, eindigend 
met de hartenkreet:“mijn handen missen haar huid”. Al het gebodene 
stond opvallend in het teken van dood zowel als levenslust, de twee 
uitersten waartussen dichters zich graag bewegen. 
Op onze huid scheen nog volop de zon toen we de kelder
aan de Oude
Gracht verlieten, met de gedachte aan  Loes Essen die dit alles moest
missen, in de hoop dat ook zij weer gauw in de zon mag wandelen. 
© Frans Terken - voor Hernehim Cultuur - 27 augustus 2009 
met dank aan de redactie van Hernehim Cultuur voor alle aanvullende informatie
over de deelnemende dichters. 
 
   
   
   
Hernehim Cultuur Zondichtmiddag 23 aug UTRECHT Aankondiging 
                               
                              Werfkelder Oude Gracht 36 Utrecht 
We hebben weer een Zondichtmiddag in aantocht! 
Hernehim Cultuur
ontvangt de 5 genomineerden voor 
2 afleveringen van Gedicht van de Maand prijzen. 
Zij zullen een kort interview krijgen en mogen dan met 
hun nominatie en een aantal gedichten naar eigen keuze
zichzelf in het voetlicht plaatsen. 

U kunt genieten van wat achtergronden en vooral voordracht door:
Anneke Wasscher (tijdens ons podium in mei 2009 ook genomineerd) 
Angela Hart, (op dit podium nu genomineerd voor beide prijzen)  
Vera De Brauwer (al eens eerder winnaar in maart 2008) 
Hannelly 
Joop Scholten 

Verder zijn we heel blij dat we de muzikale medewerking 
konden boeken van Jascha van Roy, de succesvolle singer-
songwriter die met ere al de grote zaal van poptempel Paradiso
in Amsterdam mocht bespelen! 

Na de pauze wordt ruimte gegeven aan voordracht van de beste
vertaling(en) van Dylan Thomas' beroemde gedicht 
"Do not go gentle into that good night"
. Volg deze link

Ten slotte een Open Podium gedeelte waarvoor we al aanmeldingen
ontvingen, o.a. van Anke Leenders, Rik Comello en Frans Terken.
Voor zover het programma het toelaat kan men zich melden voor
mogelijke microfoontijd bij de Hernehim Redactie

Voor dichters/schrijvers - zowel deelnemers als bezoekers - die
in druk werden uitgegeven is een verkooptafel beschikbaar, waar
vanaf een half uur voor aanvang en tijdens de pauze werk kan 
worden aangeschaft. 

Locatie: de Kargadoor, Oude Gracht 36, Utrecht
Zondag 23 augustus, aanvang 14:00u, zaal open 13:00u, 
de toegang is gratis. 

Tip: 

U kunt ook uw naam opgeven als u dit evenement wilt bezoeken!
Hiernaast wordt u dan vermeld, zodat men weet wie en wie elkaar
dan en daar kunnen ontmoeten.
De komende weken zullen we deze pagina regelmatig blijven
bijwerken. 

Redactie  

Reisinformatie: 
We zijn het makkelijkst bereikbaar per Openbaar Vervoer. 
NS Station Utrecht Centraal - looproute naar Uitgang Vredenburg via 
Hoog Catharijne (Afstand 200m) - Rechtsaf Lange Viestraat tot over
de brug (Afstand 100m) - Linksaf Oude Gracht naar nr 36 (Afstand 200m)
De totale loopafstand is <500m of < 10 minuten

Voor GPS fanaten: de postcode van het adres is 3511 AP. 

 

Bezoekers, gasten, deelnemers en organisatie: 

Vera De Brauwer 
Rik Comello 
Loes Essen 
Jako Fennek 
Angela Hart 
Hannelly Krutwagen 
Anke Labrie 
Anke Leenders 
Jascha van Roy 
Joop Scholten 
Nies Van Steendam 
Frans Terken 
Anneke Wasscher 
Lisette Waterschoot 
John Zwart 

meld uw komst voor vermelding op deze lijst !

   
   

 

 
 
Hernehim Cultuur Zondichtmiddag 17 mei UTRECHT                                   verslag 
 
Vanwege 't ronduit slechte weer zondagochtend en de concurrentie van
tenminste drie andere podia - waaronder het seizoenslot van Eijlders in
Amsterdam - waren we zeer benieuwd naar de opkomst voor ons eerste
podium in de Kargadoor in Utrecht. Gelukkig hield de regen rond half één
op en vanaf het moment van 'deur open' vulde de kleine barruimte zich
geleidelijk met het vrolijk gebabbel van mensen die elkaar kenden en
begroetten. Want al wordt beweerd dat de helft van de Nederlanders zich
bezighoudt met gedichten schrijven, het échte wereldje van de podium-
poëzie in de lage landen - Vlaanderen meegerekend - is toch behoorlijk 
overzichtelijk. 
"Amsterdammers krijg je hun stad niet uit, op dagen dat er genoeg te 
doen is in de hoofdstad"
, had ik, wat voorzichtig, voorspeld - maar óók 
die bewering moest ik nuanceren, want naast Jos Versteegen had zich 
ook Simon Mulder aangemeld. En die middag waren er ook nog andere
Amsterdammers gekomen. 
Na de pauze hadden we meer dan 30 bezoekers in de sfeervolle
werfkelder aan de Oude Gracht, die onze muzikant Mooncrow, vanaf 
zijn eerste 'soundcheck' niet meer verliet, zo'n plezier had hij in de 
geweldige akoestiek daar beneden. Hij besloot dan ook 'unplugged' op 
te treden, een intieme sfeer waarin zijn werk ook het best tot zijn 
recht komt. 

Mike Platenkamp heette ons welkom in "zijn Kargadoor". Pas in 2008 
werd hij de directeur. Hij vertelde hoe hij graag binnen deze Stichting wat
ruimte voor poëzie wilde scheppen en podiumactiviteit stimuleren. 
Bij gelegenheid van de gesprekken hierover werd hem onthuld dat er juist
een vacature was voor een nieuwe directeur, waarop hij spontaan 
solliciteerde en... aangenomen werd. Meteen startte hij, onder de slogan
"Plaats voor poëten", met voortaan de zondagmiddagen de werfkelder 
open te stellen voor organisatoren op gebied van poëzie en literatuur. 
Zo kwamen SLAU, de Kargadoorslam, het Podium Meer woorden, meer
kleuren en nu dus ook de Hernehim Cultuur Zondichtmiddag in de 
Kargadoor tot stand. Mike verklaarde dat hij trots is dit jaar ook 
Hernehim onder zijn dak te hebben. 

John Zwart als HC eindredacteur zette de toon voor die dag met zijn 
introductie door het contrast met een chique kunstuitvoering te 
schetsen: Bij de opening van bijvoorbeeld het Holland Festival klinkt er
'Majesteit, Koninklijke Hoogheden, Excellenties, dames en heren, 
jongens en meisjes'. Ik zeg gewoon 'Beste mensen'
Wij kennen geen hiërarchie in de poëzie en zeker het feit dat de 
meisjes helemaal achteraan komen zint mij totaal niet. 
Behalve de eindredacteur bestaat het hele Hernehim-team uit meisjes 
en dankzij die meisjes bestaat Hernehim na ruim 7 jaar nog steeds 
en kunnen we dit podium organiseren. 

       

      Mike Platenkamp - St.Kargadoor 

 

       

      Jet van Swieten - Presentatie 

 

        Anneke Wasscher 

Tijd voor Jet van Swieten om het heft in handen te nemen. Voor de pauze 
ontlokt zij alle genomineerden voor de twee Gedicht van de Maandprijzen
wat persoonlijke feiten, waarmee de dichter achter het gedicht opdoemt.
Anneke Wasscher (Groningen) opent de rij. Pas heel kort is zij bezig zich
in het schrijven
van gedichten te bekwamen en ze heeft nog totaal geen 
podiumervaring. Geen wonder dat ze behoorlijk nerveus is, maar Jet weet
haar wel op haar gemak te stellen. Liefhebber van poëzie was ze altijd al, 
het was alleen die stap om zelf te gaan schrijven die nog steeds op zich 
liet wachten. Zij geniet nu van haar prepensioen en de royale vrije tijd gaf 
de doorslag een cursus te gaan volgen. Dat zij talent heeft blijkt duidelijk 
uit het feit dat zij, als enige, voor de beide prijzen een nominatie in de wacht
heeft gesleept.Zij is soms niet zeker van de kwaliteit van wat ze schreef: 
'een keer wordt 'n gedicht van haar genomineerd, een andere keer komt haar
inzending niet voor publicatie in aanmerking'. Zij wil graag kritiek horen en
zo haar zelfkritiek ontwikkelen. Ze leest ons haar gedicht "Alleen"
Het is heel toegankelijk maar toont een heel subtiele benadering van het
thema "Gemis", wat het gevoelig maakt zonder sentimenteel te worden. 
Voor haar verdere voordracht kiest zij gedichten die eerder ook al op 
Hernehim Cultuur werden gepubliceerd.

Het contrast met de volgende dichteres, Nina Werkman (Groningen) is 
groot. Want Nina heeft een jarenlange podiumervaring als actrice en stond
al heel vaak op dichtersfestivals, zoals bijvoorbeeld Dichters in de Prinsen-
tuin. Op het punt van zelfkritiek geeft zij onbedoeld misschien een tip aan
Anneke Wasscher door te vertellen dat zij lid is van het Groningse Dichters-
collectief WP99. Nina schrijft haar poëzie zowel in het Gronings (Grunnegs)
als het Nederlands. Zij beleefde juist vorige maand de presentatie van haar
eerste Groningse bundel "Wizzelbörg" en binnenkort verschijnt er een 
Nederlandse die de titel "Van liefde en koude min" krijgt. 
Haar genomineerde gedicht "wat hij liet" is heel mysterieus, maar roept 
geen irritaties van ontoegankelijkheid op. Natuurlijk leest zij ons ook een
gedicht uit "Wizzelbörg" voor, gevolgd door de vertaling. En op verzoek van
organisator John Zwart nog het gedicht "van wind en rag".Ja, inderdaad, 
die vinden we terug in de komende "Van liefde en koude min". 
De derde kandidaat Jos Versteegen (Amsterdam), blijkt ook iemand die 
al de nodige wapenfeiten op zijn naam heeft. Er zagen al drie bundels van
hem het licht, vóór zijn meest recente "Slapen bij een warme man" vorig 
jaar bij uitgever Nieuw-Amsterdam. 
Uitgevers verscheen. De gedichten daarin ademen het leven van zijn een-
voudige boerenafkomst. Op indirecte wijze laten ze zijn liefde voor zijn 
ouders voelen die eigenlijk - in een diepere laag - al die mensen geldt die
leefden zoals zij. Hij laat de dingen het werk doen, de ontroering komt 
binnen via de stok waarmee zijn moeder opbollende lakens in de stomen-
de kookwasketel verdrinkt - via het portret van zijn overleden vader, die de
moeder in een lijstje op de tv heeft neergezet. Ook zijn genomineerde 
gedicht "Gewond" vindt zijn oorsprong in de kindertijd op de oude 
Limburgse boerderij. Waar de mensen met de dieren leefden in hun 
onderlinge afhankelijkheid, met elkaar maar toch met een duidelijke
scheiding. Geen schoothondjes of knuffelkatjes. De katten moesten 
ratten vangen in ruil waarvoor ze mochten verblijven op de zolder. 
Het moment waarop Loes Essen de uitslag gaat prijsgeven: Voor de 
Prijs van het Hernehim Cultuur Gedicht van de Maand februari, op het
thema `Gemis` is door Jos van Hest gekozen voor "wat hij liet" van 
Nina Werkman. Geboeid neemt de winnares kennis van het juryrapport. 
    

     Nina Werkman 

 

    

      Jos Versteegen 

 

wat hij liet 

Nu nog een doosje maken met een zijden voering, 
de plaats bepalen voor het absolute oor, de warmte, 

handen die houden, het toveroog dat alles ziet. Al wat 
zich achter dag en daad verstopte, wat niet geworden 

is of al geweest, het visioen van hoe het klopte: geen 
schaduwen dan haasjes op behang; de vrede van 

Tiberias, regels die adem gaven, de schommel zang 
en hemelvaart; een eeuwig later waarin het voor- 

goed ging komen, met al wat heel en evenwaardig, 
wat eigen aardig, een leven lang in orde was. 

Een poosje blijven in het zachte gras en dan wat 
pijnlijk overschiet begraven, voor altijd in het hart, 

woorden van dood en dromen; dat ik zijn moeite loon 
en nu alleen verwachten wat hij liet. 

 

 

"Wat een geheimzinnig gedicht! 
Met regels waar je meteen een associatie bij krijgt, die per onmiddellijk
een beeld bij je oproepen. En ook met regels die dat niet hebben, die 
‘open’ blijven, maar op een aangename manier open. 

Een gedicht dat prikkelt om tot in de puntjes begrepen te willen worden,
en tegelijkertijd een gedicht dat door mag stromen zonder dat alles op 
een vaste plek hoeft te vallen. Een buitengewoon vrolijk en speels gedicht,
ook een muzikaal gedicht dat klinkt, mede door zijn verstopte rijmklanken
(liet / ziet; verstopte / klopte; behang / zang; evenwaardig / eigen aardig;
overschiet / liet; adem gaven / begraven)
en onnadrukkelijke alliteraties 
(leven lang; dood en dromen; dag en daad; handen die houden; 
geworden / geweest). 

Een wonderlijk aspect van het gedicht is de tijd waarin het zich afspeelt: 
er is een wisseling van tegenwoordige tijd en verleden tijd, een verschui-
ven van wat er moet gebeuren (in de eerste regels) naar wat er was, naar
een toekomst die herinnering is tot een laatste regel waarin het nu, de 
toekomst en het verleden samengaan  
Het gedicht begint met Nu nog, tegen het eind duikt de tijdsbepaling een 
leven lang
op, onmiddellijk gevolgd door Een poosje. Er is sprake van een 
eeuwig later waarin het voor-goed ging komen, en van een nu alleen 
verwachten wat hij liet
Al die wisselende tijdperspectieven maken het gedicht enorm intrigerend". 

Jos van Hest 

 

 

Dan gaan we verder met de genomineerden op het thema "historie" van de 
daarop volgende maand maart. 
Daan de Ligt (Den Haag) is de enige dichter waarvan we helaas een bericht
van verhindering ontvingen. Ook dit is een interessante dichter die we graag
persoonlijk leerden kennen - we kregen een leuke foto van een ontspannen 
man van middelbare leeftijd die ergens in het Haagse groen uit 'n bundel
staat voor te dragen, die we graag op onze website plaatsten. 
Geleid door vragen van Jet van Swieten probeert John Zwart met enige feiten 
en een enkele anekdote de afwezige Daan de Ligt toch neer te zetten. 
Hij noemt zichzelf nog "hobbydichter" en schreef eerst maar voor beperkte
kring, bundelde wat van zijn poëzie als een geste voor familie en naaste 
vrienden, maar hij is dat stadium in onze ogen toch allang voorbij. Dat hij 
houdt van orde en regelmaat lijkt te spreken uit het feit dat hij zich nogal 
consequent aan de vaste vormen en duidelijke rijmschema's houdt, met 
een merkbaar grote voorliefde voor het sonnet. 
Hij dicht over van alles: dat gaat van zijn voetbalclub tot aan de Haagse
politiek. Die betrokkenheid bij alles wat in zijn stad voorvalt en te ervaren
is leverde hem de belangstelling op van een redacteur bij de Haagsche
Courant. Het blad, inmiddels tot AD/Haagsche Courant gefuseerd, 
publiceert nu al een aantal jaren wekelijks een gedicht van zijn hand, 
soms op de actualiteit soms beschouwend.
Met het gedicht "Atlantikwall" heeft hij het maandthema op Hernehim
Cultuur ook weer vanuit een Haags en Scheveningens perspectief behan-
deld. De volgende kandidaat is Frouke Arns (Nijmegen). 
'Je bent helemaal gegrepen door de poëzie, he"
opent Jet van Swieten
het gesprek. Zij voert Frouke Arns in de richting dat zelfs haar gezins-
leven erdoor wordt beheerst, getuige het feit dat één van de beide dochters
opeens uitroept bij het avondeten: "Mamma, er zit een stukje poëzie 
tussen je tanden!"  
Frouke studeerde Engelse Letterkunde aan de Nijmeegse Radbout-
universiteit en heeft van tekstschrijven haar beroep gemaakt. Maar nu is
ook gedichten schrijven een nieuwe passie van de laatste jaren. 
Het verbaast haar eigenlijk zelf dat de compactheid van poëzie haar pas
nu zo gegrepen heeft, terwijl ze toch haar leven lang met teksten werkt.
Maar ze geniet er zichtbaar van en geeft zich nu heel vaak op voor deel-
name aan podia, zo konden we haar zelfs al eens tegenkomen in Eijlders
in Amsterdam. Ze is er trots op dat ze al gevraagd werd voor Onbederf'lijk
Vers in Nijmegen, waarvoor er immers wordt geselecteerd uit een groot
aantal gegadigden. En nu met haar "rad van fortuin" genomineerd voor
het Gedicht van de maand maart bij Hernehim Cultuur. Ze draagt het voor
met het zelfvertrouwen dat Anneke Wasscher vast ook spoedig zal hebben.
              Daan de Ligt 

 

       

       Frouke Arns 

   

  Mooncrow liet zijn zelfgeschreven liedjes horen als de dichters zwegen

Ja, Anneke Wasscher mag opnieuw achter de microfoon als laatste 
genomineerde voor de prijs van maart. Een dubbele nominatie, dat kan 
gebeuren omdat alle gedichten eerst anoniem worden gemaakt vooraf-
gaand aan het proces van jurering. John Zwart legt dat nog eens uit aan
Anneke en het publiek. Onze prijzen gelden echt het ingezonden gedicht
en houden dus geen beoordeling van de dichter in. In theorie zou een 
kandidaat dus wel een aantal maanden achter elkaar genomineerd kunnen
zijn, zelfs aanéén meerdere prijzen kunnen winnen. Ook kan één gedicht 
van 'n inzender de jurering ingaan, terwijl een ander gedicht van dezelfde 
inzender het niet haalde bij de redactiecriteria voor plaatsing op de site. 
Om de gedachte aan elk misverstand te vermijden komen sinds januari 
alle themagedichten van HC redactieleden niet meer in aanmerking voor 
jurering. Want de anonieme beoordeling leidde er in 2008 twee keer toe 
dat een redactielid zelf winnaar werd. 
Goed voor het ego van de betreffende redacteur natuurlijk, maar het roept
verbazing op bij de niet-ingewijden. Een gedicht van een redactielid zal 
nu dus nooit meer een prijs winnen. Daarentegen hebben incidentele 
inzenders evenveel kans als Vrienden van Hernehim Cultuur. 
Al heel wat vaster van stem dan de eerste keer leest Anneke haar 
gedicht "Historie"
   
 "In drie kwatrijnen met het omarmend rijmschema abba en met slechts 
twee rijmklanken, mannelijk en vrouwelijk, komt het beeld van een bunker
letterlijk tot leven. Als in een droom klimmen twee al langer dan een halve
eeuw dode maar nog immer levende soldaten in slow motion uit een 
bunker, uit hun graf, onder het zand vandaan. 

Twee schimmen verrijzen uit het verleden, eerst hun stem, dan hun hand,
dan hun jas; ze worden levend in nachtelijke straten van nu, in nachtelijke
hoofden van huidige dromers voor wie de oorlog niet is afgelopen. 
Het is een mysterieus, onrustbarend gedicht dat nachtmerrieachtige trek-
ken krijgt. Vooral de laatste regels zijn in dit verband zeer onheilspellend.
Na meer dan zestig jaar kalken de soldaten hun leuzen op een muur; wat
ze precies schrijven blijft in het gedicht onleesbaar, maar dat het niet 
anders dan woorden van weerstand zijn, schrikbarende tekens die gevoe-
lens van onbegrip en schuld oproepen, lijkt duidelijk 

Het gedicht wordt regel na regel, kwatrijn na kwatrijn steeds beter, niet
alleen qua beeld maar ook qua klankkleur. Het eerste kwatrijn is nog wat
braaf, een inleiding waarin een omgeving met een historie wordt neergezet;
in het tweede kwatrijn valt het accent op de spookachtige, sinistere
gebeurtenis die daar plaats vindt; in het derde kwatrijn wordt dat vervreem-
dende beeld nog intenser en krijgt het een nog grotere geldigheid. 
Het gaat daar niet meer om twee soldaten maar om tal van schuwe gees-
ten
die opdoemen uit de schrijnen der fanaten en die de levende lezer 
ter verantwoording roepen." 

Jos van Hest 

In de schoenen van Daan de Ligt moet ik zeggen dat ik ook enorm veel 
waardering heb voor de beide juryrapporten. Het proza van elk rapport lijkt 
wel poëzie. Ze zijn onmiskenbaar geschreven door een dichter! 

©  Hernehim Cultuur - Voor verslag John Zwart, 21 mei 2009

 

En dan vindt Loes Essen het opeens moeilijk om aan te kondigen welk
gedicht als winnaar is uitverkozen. Waarom? Omdat het een beetje een
anticlimax is om een winnaar toe te spreken die er niet is... 
En omdat John als een 'kameleon' (hij woont immers in het kameleondorp)
al in de huid kroop van Daan de Ligt in het interview met Jet van Swieten,
ligt het voor de hand dat hij als organisator zichzelf als representant van
Daan blij maakt! Want ja, zijn gedicht "Atlantikwall" heeft het helemaal 
gemaakt, dat blijkt wel uit het lovende juryrapport. Bewijs temeer dat het
geen hobbydichter is die hier achter staat. Daan kan bogen op een oplage
van meer dan honderdduizend exemplaren (meer dan tweehonderdduizend
lezers), voor elk van zijn gedichten in de krant. Intussen al meer dan 200.
Zo'n lezersbereik, kom daar eens om met een bundeloplage! Dat is het
voorrecht van de huisdichter en vaste columnist bij een blad. 

Atlantikwall 

er ligt een oude bunker onder 't zand 
men zegt: hij is vervallen en verlaten 
toch hoorde ik er iemand zachtjes praten 
een herfstdag, er was niemand op het strand 

er ging een steen opzij, er kwam een hand 
en even later zag ik twee soldaten 
ze oogden traag, hun legerjas vol gaten 
ze klommen over de betonnen rand 

er huizen schuwe geesten in dit land 
gerezen uit de schrijnen der fanaten 
ze nemen 's nachts bezit van onze straten 
en kalken vreemde tekens op een wand 

 

   
De andere nominaties voor "gemis" - themamaand februari  De andere nominaties voor "historie" - themamaand maart

 

Alleen 

niet alleen je lege stoel 
ver weg in 'n hoek gezet 
mensen mijden hem meteen 
alsof de dood besmet 

dat is het niet alleen 

vrienden praten ongewoon 
je kamer weert geluid 
fluistering gaat stiekem rond 
en zet daarmee de toon 

zou dat het zijn 

ik mis je nog het meest 
in dingen van de dag 
zoals een knisperende krant 
de rommel die er lag 

dat denk ik nu alleen 

Anneke Wasscher

 

Gewond 

Het is een kat met veel oranje, 
die langs je witte knieën strijkt. 
Ze drukt zich in je hand omhoog, 
met golven, en je zegt haar naam. 

Je ziet haar spelen met een muis 
die wegrent, bloedend uit de ogen. 
Ze haakt zich aan het dier, ze schuift 
het naar zich toe, ze laat het rennen. 

Je roept haar en ze is er niet, 
maanden. Een kat verwildert soms. 
Het is goed jagen op de vogels 
die piepend uit de hemel tuimelen. 

Op woensdagmiddag vind je haar, 
diep in een stal, in oud karton, 
gebogen om een nest van vier. 
Je strekt je hand uit en ze blaast. 

Wanneer je zwoerd en melk brengt, 's avonds, 
heeft zij haar jongen al versleept. 
Je gaat het huis door, en de schuren, 
haar naam een stilte in je mond. 

Ze helt naar rechts alsof ze valt, 
haar ogen kijken blind. Dat is 
in februari, in het hooi, 
en bij het eten zeg je niets. 

Jos Versteegen 

 

 

 

rad van fortuin 

was het te Brugge eind dertiende eeuw 
dat wij in elkaars voetstappen vielen 
mijn rokken doortrokken van modder, 
een hard gelag jouw handen 
als leer na het looien, zo zacht aan 
mijn lijfje, je gooide de maan aan 
de hemel, tooide met sterren mijn 
vlechten, de steegjes ons speelveld, 
jouw schreeuw in mijn schoot, we lustten 
het leven te hooi en te gras 

vandaag zag ik je weer, langs de 
snelweg met panne, een klapband 
dwong je tot pas op de plaats. stap- 
voets reed ik voorbij en zag in een flits 
aan je houding, je schouders, dat rad van 
fortuin in je ogen dat jij ons ook wist. 
ik gaf er een draai aan en zong: 
amai, wij hebben bestáán. 

 

Frouke Arns 

 

historie 

historie heeft een oude naam  
ze huist in herenhuizen  
aan de gracht, lang  
geleden scheef gezakt  
op gevelstenen staat nog  
trots het beeld van tijd  

tijd maakt heerschappij  
waar heer nog heer en  
meester was zo ouderwets  
witte kragen oude meesters 
staan alleen nog stijf in 
de gestreken verf  

verf van bloed op doek 
is nooit goed opgedroogd  
geronnen oorlogsrood  
wordt steeds ververst door  
wederkerigheid van daden  
gewonnen en verloren aarde  

de aarde draait zich om  
zij laat haar tranen  
gaan, trekt zich terug  
en slijt haar ijs en tijd  
tot tijdstip overlijden  
historie heet verleden tijd  

Anneke Wasscher 

 

   
Na de pauze blijkt Frans Vlinderman (Antwerpen) niet gearriveerd, 
inmiddels is het al half vier dus gaan we snel dóór met de andere 
deelnemers. Jammer, we hadden graag wat poëzie uit Vlaanderen 
gehoord, maar genoeg gegadigden staan nog op de lijst van Jet van
Swieten voor het tweede deel van de middag. 


Monica Boschman (Gassel) behoort ook tot het Hernehim team - niet
tot de redactie - maar zij levert een belangrijke bijdrage aan de vormgeving
van onze maandelijks wisselende themapagina's waarmee Hernehim 
Cultuur zich opvallend onderscheidt van alle andere internet gedichtensites.
Haar gevoel voor beeldende kunst heeft zij van haar moeder Jetty 
Boschman-Gilsing, van wie er per twee maanden een thematisch schilderij
op deze Hernehim site verschijnt, afwisselend met een actueel werk van 
Anke Labrie (Amsterdam). 
Maar het 'woord' ligt Monica ook na aan het hart (evenzo is dat het geval bij 
Anke Labrie overigens). Zij heeft haar eigen tekstbureau MB Communicatie 
en heeft zichzelf de routine opgelegd om per week minstens één, meestal 
kort, gedicht te schrijven. In die zin kent haar bestaan eigenlijk hetzelfde
element als dat van een columnist, telkens toch die lichte druk van de
tijdslimiet. 
Ze begon enkele jaren geleden namelijk een aparte internetsite hiervoor: 
"52 gedichten" naar de 52 weken die het jaar telt. 
Het zijn vaak gedichten die 't karakter van 'statements' hebben. Soms zou
je het bijna spreuken kunnen noemen. Monica als "Loesje", maar dan 
ánders. 
Anke Labrie is zelf professioneel beeldend kunstenaar, het zwaartepunt
van haar dubbeltalent ligt op het schilderen, zij exposeert regelmatig in 
galeries. Zij heeft zich deze keer niet opgegeven om voor te dragen. 

      

     Monica Boschman 

     over leven 

     openbaring voor wie zijn droom 
     al eerder op de keien stuk zag slaan 

     kijk hoe de brug oevers verbindt 
     zodat iedereen over water lopen kan 

     gekabbel als zacht herhalen 
     steeds herhalen van woorden 

     nu en nog een keer 
     en nog een keer, weer 

     geloven dat het kan 
     dat wij het kunnen 

     samen 

 

                       

                Dhr. J.C.Aachenende in gesprek met redacteur Loes Essen  

 

       Liedje     (als Hans Andreus maar dan ánders) 

     Meisjes met haar blote dijen 
     die op zwarte fietsen rijen 
     door de eerste mooie dagen, 
     reden zo voor zestig jaren 
     door de straten, langs de pleinen 
     om te tonen wat ze waren 
     en waar om de wereld draait: 
     meisjes in haar mooie dijen 
     die door blote dagen rijen. 

 

 

Dan vraagt Jet iemand naar voren die al heel wat dichtersvoetstappen in 
de Amsterdamse binnenstad heeft achtergelaten. Regelmatig gezien op 
het Leidseplein, soms bij Festina Lente, heel vaak in de OBA: 
de Hr.J.C.Aachenende (Amsterdam). 
Een dwaalgast tussen de vogels die als 'internetdichters' worden aangeduid. 
Hij weigert het computer tijdperk te betreden - maar door ons 'live' optreden
in de OBA en nu dus ook in de Kargadoor, sluit hij zich spontaan aan bij de
Vrienden van Hernehim Cultuur. Bravo! 
Je kunt niet met hem emailen maar binnenkort zal er wel een presentatie-
pagina van hem online op de HC site komen. De Hr. Aachenende is in mei
gastdichter met een gedicht over Jan J Slauerhoff uit zijn bundel 
"Vreten op aarde". 
Zijn poëzie is zeker niet gedateerd, wel zeer toegankelijk. Zij kenmerkt zich
door een vrolijk soort cynisme, wanneer hij met vaste, gearticuleerde stem
opgewekt voorleest. Met zijn keuze buigt hij de sfeer naar ondeugend tot
morbide. 
"Ik heb nog nooit iemand, die nog ouder is dan ik, zo vrolijk over de dood 
horen dichten"
ontsnapt er aan mijn mond. 

Ballade 

Homerus ... blind. 
Prediker ... moe. 
Esoop ... een bult. 
Vergilius ... een nar 
van een tiran die wordt geprezen. 
Ovidius stierf in ballingschap. 
Villon werd aan de galg gehangen. 
Charles d'Orleans was krijgsgevangen 
en Elsschot wrokte een leven lang 
tegen z'n moer, z'n vrouw, z'n kind. 
Marsman verdronk, en op de vlucht. 
Slau kreeg in Nederland geen lucht 
en stierf aan tering in 't Gooi. 
Toch ... is een dichterleven mooi. 

 

Dan weer een jonge dichter, Simon Mulder (Amsterdam), hij kent ook 
zijn klassiekers, en hij is ook een gedreven organisator die onvermoeibaar
een chique podium "Feest der Poëzie" (met champagneavonden!), op 
poten heeft gezet. 
Hij was de allereerste die reageerde op het nieuwe vertaalproject van 
Hernehim Cultuur, waarbij de lezers worden uitgedaagd om hun 
Nederlandstalige versie van "Do not go gentle into that good night" 
van Dylan Thomas te schrijven, die dan eind augustus wordt op een 
speciale pagina wordt gepubliceerd. Op ons eerstvolgende podium in de
Kargadoor in Utrecht, op 23 augustus, nodigen we inzenders uit om - als
ze dat willen - hun eigen vertalingen te komen voordragen. 
Simon is er nu al klaar voor. 
   

     Simon Mulder 

 

      Ga niet gewillig in die goede nacht 

     Ga niet gewillig in die goede nacht 
     Wie oud en aan het eind is: brand en woed! 
     Raas, raas tegen het sterven van het licht 

     Hoewel de wijze aan ‘t eind het donker goed 
     Weet, sloeg zijn woord geen vonk, dus hij 
     Gaat niet gewillig in die goede nacht 

     De goede, bij de laatste golf, weent hoe blij 
     Zijn tere daden hadden kunnen dansen, 
     Raast, raast tegen het sterven van het licht 

     De wilde zong, ving de zon in haar vlucht, 
     Leerde te laat dat hij haar vliedend kwetste, 
     Gaat niet gewillig in die goede nacht 

     De ernstige ziet met blind wordend zicht 
     Dat blinde ogen hadden kunnen vlammen, 
     Raast, raast tegen het sterven van het licht 

     En gij, mijn vader, op de droeve hoogte 
     Zegen of vloek me met uw woest betraand gezicht 
     Ga niet gewillig in die goede nacht 
     Raas, raas tegen het sterven van het licht 

      Simon Mulder, 5 mei 2009 

 

 

Hoog tijd voor een muzikaal intermezzo van Mooncrow. Na deze grote 
en nadrukkelijke poëzie een mooi contrast, klein en fijn. 
Een lied - ook Engelstalig - dat gaat over een vogeltje, dat eerst in de 
zonneschijn zit en zingt, dan wordt overvallen door een onweersachtige
zware regenbui. Gelukkig kan hij zich daarna weer in de zon de veertjes
drogen. 

Intussen heeft zich spontaan Leonice Leite da SIlva (Haarlem) gemeld,
die het hart van de directeur van de OBA heeft gestolen met haar loflied 
op die mooie nieuwe bibliotheek, die deze maand haar 90 jarig bestaan 
viert.
Natuurlijk is zij heel trots dat zij dit in de grote theaterzaal mocht voor-
lezen en zij wil het graag voor dit kleine publiek wéér laten horen. En 
omdat zij vanuit Haarlem moest komen mocht ze ook haar moederdag-
gedicht nog voordragen. Zoals haar tongval nog beïnvloed wordt door het
Portugees, waarmee ze is opgegroeid, klinkt haar accentrijke voordracht
charmant en vertederend. 
En nóg een spontane aanmelding, van Hiltje Hettinga (Amsterdam).die 
beloond wordt door presentatrice Jet van Swieten. Hiltje is ook een 
bekend gezicht van de OBA. John Zwart als organisator, was ook blij 
verrast door de onverwacht grote belangstelling uit Amsterdam. Hiltje 
heeft Friese wortels en die verloochent zij nooit. Zij bedenkt graag een 
melodie bij haar gedichten, vaak over natuur, dieren, kinderen, en zingt 
ze dan wanneer het kan.
"Zonder microfoon" zegt ze heel gedecideerd. Dat kan in de Kargadoor, 
in de werfkelder is het niet moeilijk je verstaanbaar te maken en iedereen
is die middag écht muisstil, dat zijn we in een cafésetting wel eens 
anders gewend.
De sfeer wordt wat frivoler. Anke Leenders (Arnhem) wil ook wel wat 
laten horen. Ze zegt dat van haar bekend is dat zij vooral erotische 
poëzie schrijft, of tenminste poëzie met een licht erotische onderlaag. 
Haar bundel "een beetje meer" staat er vol mee. Vrij korte gedichtjes en
omdat ze al sinds 2006 Vriend(in) van Hernehim Cultuur is en nog nooit
op een HC Podium stond mag ze er een blokje mee vullen. 
En natuurlijk komt Nina Werkman, trouwe Vriend(in) van Hernehim 
Cultuur, al vanaf het jaar dat deze groep gevormd is - in 2003 - ook nog
eens aan bod.
Zij maakt ons warm voor haar "van liefde en koude min" die op komst is
van de Groep WP99 en haar komend debuut "Antidata" in de Windroos
Reeks van Uitgeverij Holland. 
Ook liefde en erotiek... we kunnen haast niet wachten!

 

Naschrift:
We zagen ook nog mensen die alleen maar luisterden, hoewel we weten dat
ze een poëtisch hart hebben. Barbara Baumgarten bijvoorbeeld en Saskia 
van den Heuvel. 
En in het gezelschap van Simon Mulder was Nienke Esther Grooten die ik 
betrapte bij een spontane inspiratie om te gaan tekenen; gedichten hoorde ik
haar nog maar één keer lezen, in Eijlders. 
Ja, en Mike Platenkamp natuurlijk, en onze Gerda Posthumus, beter bekend
als Louise, en onze Loes Essen, en onze Jet van Swieten. 
Allemaal ook in staat tot mooie woorden. 
Misschien zullen we ze op 23 augustus gaan horen. En als ik nog iemand 
over het hoofd zag - excuus alsjeblieft - óók welkom natuurlijk, zoals ik dat 
al die mensen zei die mij even persoonlijk de hand drukten aan het slot. 

© John Zwart - 21 mei 2009  

 

     

     Anke Leenders 

 
 
 
Hernehim Cultuur de eerste Zondichtmiddag  17.05.09     Maak hier kennis met de genomineerden 
 

  Frouke Arns                                               Daan de Ligt 

 

  Jos Versteegen                                           Anneke Wasscher 

    Nina Werkman 

Deze vijf dichters krijgen zondag misschien een van de twee prijzen 
mee naar huis, of één van hen gaat er met twee prijzen vandoor, wie
zal het zeggen? 

een Hernehim Cultuurprijs voor het Gedicht van de Maand 

Zij worden u voorgesteld en over hun dichterschap ondervraagd 
door Jet van Swieten. 
Frouke Arns heeft al heel wat jaren professionele ervaring in het 
schrijven van proza, maar is nog maar relatief kort op dichterspad.
Daan de Ligt een ervaren 'hobbydichter' zoals hij zichzelf noemt, 
schrijft al langer dan vier jaar wekelijks een gedicht in zijn lijfblad
AD/De Haagsche Courant. Dit bracht hem een grote populariteit.
Jos Versteegen heeft al een aantal  bundels op zijn naam staan 
en was meerdere jaren redacteur van De tweede ronde. 
Anneke Wasscher is heel pril als dichteres, pas sinds vorig jaar
maar pakte het meteen serieus aan met een gedegen cursus. 
Nina Werkman begon in Groningen met acteren, maar zij heeft
zich ontwikkeld tot 'n graag gehoord dichter zowel het Grunnings
als Nederlands. 

Niet in competitie is er een optreden van dhr.J.C.Aachenende,
Frans Vlinderman (Antwerpen) en Simon Mulder
Laatstgenoemde zal als eerste een vertaling van het gedicht
"Do not go gentle into that good night" van Dylan Thomas laten
horen, het zomervertaalproject van Hernehim Cultuur. 

Verder zullen er meerdere dichters in het publiek zijn die na de
pauze door Jet van Swieten bij het programma worden betrokken.

             

  Hernehim Cultuur  Live Podium
Zondag 17 mei, deur open 13:00u, aanvang 14:00u 

Programma  

Introductie - John Zwart - Presentatie - Jet van Swieten 
Anneke Wasscher - genomineerde HC Prijs februari 
Nina Werkman - genomineerde HC Prijs februari
Jos Versteegen - genomineerde HC Prijs februari 
Bekendmaking van de Winnaar HC Prijs Gedicht van de Maand
door Loes Essen en het juryrapport gelezen door John Zwart  
Frouke Arns - genomineerde HC Prijs maart 
Anneke Wasscher - genomineerde HC Prijs maart 
Daan de Ligt - genomineerde HC Prijs maart 
Bekendmaking van de Winnaar HC Prijs Gedicht van de Maand
door Loes Essen en het juryrapport gelezen door John Zwart 
Muzikale afsluiting door Mooncrow - singer-songwriter 

Pauze 

Simon Mulder - vertaling Dylan Thomas en eigen poëzie
dhr.J.C.Aachenende - poëzie uit de bundel 'vreten op aarde'
Monica Boschman - gedichten van de 'elke week een gedicht' site
Nina Werkman - over haar komende bundel 'van liefde en koude min'
Frans Vlinderman - gedichten uit Vlaanderen
Muzikaal intermezzo van Mooncrow 
Open gedeelte -
Jet van Swieten gaat interactie aan met het publiek

Einde ca. 17:15u    

 

           Welkom bij Hernehim op de allereerste
           Zondichtmiddag in de Kargadoor ! 

 

            

       Op de muur van de werfkelder schreef Ingmar Heytze 

Zoek een goede avond uit, 
loop de grachten langs en kijk 
hoe het licht in de huizen verdwijnt 
Leg dan uw handen op een muur.
Hier heeft de oudste steen gelijk. 

       Uit: `Utrecht voor beginners` -  Ingmar Heytze 

      Wie komen er allemaal? / Bevestig ons uw komst, 
dan voegen we u toe! 

dhr. J.C.Aachenende 
Frouke Arns 
Monica Boschman 
Loes Essen 
Nienke Esther Grooten 
Anke Labrie 
Leonice Leite da Silva 
Louise 
Mooncrow 
Simon Mulder 
Mike Platenkamp 
Jet van Swieten 
Frans Vlinderman 
Anneke Wasscher 
Nina Werkman 

John Zwart - organisator

 

 
 
Zondichtmiddagen in De Kargadoor Utrecht worden het podium voor de Hernehim 'Gedichten van de Maand' 

De Hernehim Cultuurprijs voor het Gedicht van de Maand is in 2008
ingesteld als stimulans voor onze internetdichters om te bevorderen dat 
winnaars zich eens persoonlijk kunnen presenteren via de deelname aan 
het maandelijkse Podium van de Amsterdamse Bibliotheek OBA. 
Ook wilden wij momenten scheppen voor onderlinge ontmoetingen voor
onze deelnemers. Gedurende dat eerste jaar werd aan dit doel zeer goed 
beantwoord, pauzegesprekken mondden regelmatig uit in een informele na-
zit van groepjes dichters in het La Place Restaurant op de bovenetage van 
de nieuwe bibliotheek. 
Dit jaar heeft Hernehim Cultuur zich weer losgemaakt van de OBA omdat 
het een te groot tijdbeslag op dit podium legt. De nieuwe samenwerking met
Stichting Kargadoor heeft voor 2009 geleid tot drie eigen podia: 
Hernehim Zondichtmiddagen  
17 mei 2009  
23 augustus 2009  
15 november 2009
 
Elke dag geldt aanvang 14:00u, deur open 13:00u. 
De eerste Zondichtmiddag 

Er zijn 3 kanshebbers genomineerd voor de 
Hernehim Cultuurprijs van het Gedicht van de Maand
, aflevering  
februari
op het thema `gemis´. 
Het zijn in alfabetische volgorde: Alleen (Anneke Wasscher), Gewond 
(Jos Versteegen), Wat hij liet (Nina Werkman). 
De auteurs zijn door Hernehim Cultuur uitgenodigd voor het eerstkomende 
Zondichtmiddag Podium op zondag 17 mei, waar zij zullen voordragen uit
hun werk en de prijs zal worden uitgereikt aan de winnaar. 

Er zijn 3 kanshebbers genomineerd voor de 
Hernehim Cultuurprijs van het Gedicht van de Maand
, aflevering  
maart
op het thema `historie´. 
Het zijn in alfabetische volgorde: Atlantikwall  (Daan de Ligt), Historie 
(Anneke Wasscher), en Rad van fortuin (Frouke Arns). 
De auteurs zijn door Hernehim Cultuur uitgenodigd voor het eerstkomende 
Zondichtmiddag Podium op zondag 17 mei, waar zij zullen voordragen uit
hun werk en de prijs zal worden uitgereikt aan de winnaar. 

 

"de Kargadoor", Oude Gracht 36, 3511 AP Utrecht.
Deze locatie is gemakkelijk bereikbaar per openbaar vervoer. 
Op loopafstand van het NS station Utrecht Centraal. 
De middagen worden gepresenteerd door journalist, columnist, dichter
en schrijver Jet van Swieten (Nieuwegein), die een kort interview zal 
doen met elk van de genomineerden, waarna deze de gelegenheid krijgen
hun gedicht, aangevuld met nog enkele andere werken naar eigen keuze,
voor te dragen voor het publiek. 
Nadat allen aan het woord zijn geweest wordt de winnaar door de redactie
van Hernehim Cultuur uitgeroepen uit naam van de eindjury, Jos van Hest
bekend van het populaire Open Podium van de Centrale Bibliotheek van 
Amsterdam. 
Uiteraard zullen er muziekpauzes zijn en na het huldigen van de winnaars
gaat Jet van Swieten een interactie met het publiek aan.  

 

  "de Kargadoor" 

Oude Gracht 36, Utrecht - Hernehim Cultuur Zondichtmiddagen met vrij entree

 
 
 
Een nieuwe symbiose Hernehim - De Kargadoor voor de 'Gedichten van de Maand' in 2009 in Utrecht 
Met een terugblik op Hernehim - OBA Amsterdam - podium van de 'Gedichten van de Maand' in 2008
van Redactie - Hernehim Cultuur heeft in 2008, met veel anonieme steun
achter de schermen en de dichterperformer F.Starik als eindjury, onder veel
bijval de Hernehim Cultuurprijs voor het Gedicht van de Maand uitgereikt.
Die uitreiking vond plaats tijdens de maandelijkse podia van de Bibliotheek van
Amsterdam
. Hernehim Cultuur gaat hiermee dit jaar dan ook dóór, ook al kan
de OBA ons op de duur niet langer accommoderen. Het OBA podium ondervindt
de eerste nadelen van succes: in Amsterdam werd men genoodzaakt een 
wachtlijst aan te leggen. 
In het afgelopen jaar werden in totaal 10 Gedichten door ons bekroond. 
De winnaars traden op in de OBA en werden geïnterviewd door presentator 
Jos van Hest die in 2009 de eindjury van F.Starik overneemt.  
Hernehim Cultuur is intussen een nieuwe samenwerking aangegaan met
Stichting De Kargadoor te Utrecht. Driemaal per jaar zullen telkens
dichters-prijswinnaars op ons eigen podium worden gevierd 
op een zondagmiddag, waarbij ook andere genomineerden als voordrager
worden ontvangen en aandacht zullen krijgen. 
Deze Hernehim Cultuur Zondichtmiddagen worden gepresenteerd 
door Jet van Swieten, welbekend voor wie wel eens de OpSpraak 
dinsdagavonden in de Bibliotheek van Nieuwegein heeft meegemaakt 
De eerstkomende Hernehim Cultuur Zondichtmiddag in Utrecht is 
op 17 mei. Locatie: de Kargadoor, Oude Gracht 36, Utrecht-C
Zaal open: 13:00u, aanvang 14:00u.

Een nieuwe samenwerking werd beklonken op 28 maart j.l.. 
Op de foto in de bar van de Kargadoor: 
Links Mike Platenkamp van de Stichting Kargadoor, 
rechts Jet van Swieten, presentator Hernehim Cultuur

        
         "Het droogboeket" winnend sonnet van maart werd op het 
aprilpodium in de OBA gelezen door de auteur Vera De Brauwer
voor een volle zaal en een geconcentreerde presentator 
Jos van Hest.
Prijswinnende gedichten in 2008 

De Gedichten van de Maand op thema met namen van de dichters: 

januari - verlichting - Zoals het was - Joop Scholten 
februari - mythen of sprookjes - Elf -
Karin Beumkes 
maart - van oude mensen - Het droogboeket -
Vera De Brauwer 
april - passie - Omstreden -
Louise 
mei - kleur - Rood en wit -
Peter Knipmeijer 
juni/juli - zwerflust - Wandeling -
Edith de Gilde 
augustus - eilandgevoel - Nurage -
Juveneva (Frouke Arns) 
september - kinderjaren - Hek -
Liesbeth Cavé 
oktober - de nacht -
De nachtmerrie geen droom - Loes Essen 
november - verwachting - Onontkoombaar -
Louise 

 

         
 
 
Feestelijke bundelpresentatie - Centrale Bibliotheek Amsterdam  -  26 januari 2008 15:00u  
 
"Van de Oosterdokskade"  een nieuwe jaarbundel 

De bundel "Van de Oosterdokskade" is de weerslag van een reeks
Open Podia voor schrijvers, dichters en muzikanten gehouden in 
de Centrale Bibliotheek van Amsterdam gedurende het jaar 2007. 
Het eerste exemplaar van de poëziebundel wordt door directeur 
Hans van Velzen overhandigd aan dichteres Patty Scholten.  

 

 


Theater van 't  Woord  

Patty Scholten (1946), geboren in Den Haag en als kind verhuisd naar
Amsterdam schreef vanaf haar zevende jaar al poëzie als Patty Klein, 
haar meisjesnaam. Zij werd professioneel schrijfster en tekenaar van 
kinderstrips bij Toonder Studio's voor alle bekende Nederlandse jeugd- 
bladen, zoals Donald Duck. Op haar 45e, inmiddels Patty Scholten, 
begon ze weer te dichten en in 1995 verscheen haar eerste bundel 
"Het Dagjesdier" bij Uitgeverij Atlas met 44 dierentuinsonnetten. 
De bundel werd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Er volgden nog
twee bundels dierensonnetten "Ongekuste kikkers" en "Een tuil zeeane-
monen", waarvoor opnieuw een nominatie voor de VSB Poëzieprijs werd
behaald. Met "Slapen zonder weerga" (2002) week ze af van haar dieren-
onderwerpen. Haar meest recente werken zijn "Bizonvoeten" (2004) en
"Looiedetten" uit 2006. 
Ze werd in het Engels vertaald door James Brockway. 

 

Nacht van de poëzie 

De nacht is altijd aan de poëzie 
met dichters die hun rookholen verlaten 
om hier applaus te oogsten of tomaten 
met zingzang, dada, ernst of ironie. 

Een kwart eeuw dichters voor het voetlicht, die 
hun verzen galmen, fluisteren of blaten. 
Van Habakuk de Balker tot prietpraten, 
van lichte dichter tot poète maudit. 

In stilte zijn de verzen grootgebracht. 
Dan gaat de telefoon. Kom naar de nacht! 
Wat baarde je: een sul of een genie? 

Je werpt je kroost de zaal in. Nu maar hopen 
dat ze niet blèrend, plassend rond gaan lopen, 
dat u ze opvangt, koestert op een knie. 

© Patty Scholten 

 

                     
           
                         De gloednieuwe Centrale Bibliotheek 
Na de overhandiging van het eerste exemplaar volgt een marathon van 
een groot aantal dichters die in "Van de Oosterdokskade" zijn opgenomen. 
De gastvrouw van de middag is Riet Lamers, de dichters worden ingeleid 
door literator Jos van Hest.

Optredenden: 
Vele bekende namen van Amsterdamse dichters, tot die van ver daarbuiten
die in de bundel staan, zullen optreden, waaronder: 
Tenny Frank, Anke Labrie, Kees Godefrooij, J.C. Aachenende, 
Wilma van den Akker, Loes Essen, Merik van der Torren, Joop Scholten, 
Jos Zuijderwijk, Nafiss Nia, Branka Korac, André Heijnekamp, Jan Kleefstra,
Rose Jainandunsing, Liliana Cataldi, Jan Anton Gilles, Frans Terken, JohnN,
Paul Roelofsen, Juvu de Ruiter en nog vele anderen, 
samen poëzie van 50 dichters.  

Door de bemiddeling van Hernehim Cultuur wordt de poëzie 
omspeeld met een klassiek miniconcert. 
Tussen de voordrachten kunnen de bezoekers twee maal genieten 
van een klassiek muzikaal intermezzo door het duo "Sensa"
bestaande uit Sarah Beernink, piano en Quirine van Hoek, viool.
Dit virtuoze jonge duo was opgevallen tijdens de Amsterdamse 
UIT-dagen de vorige zomer. 
De eerste keer spelen zij "Romance" van de componist Amy Beach. 
Als hun slotoptreden vertolken zij het "Scherzo in C mineur" van de
componist Johannes Brahms. 

Alle bezoekers ontvangen bij hun vertrek een gratis 
exemplaar van de jaarbundel mee naar huis.   

               
Sarah Beernink (1981) begon al op 7 jarige leeftijd met pianolessen, op 
haar tiende ging zij het combineren met viool. Op de middelbare school 
volgde zij vanaf 1997 gelijktijdig de vooropleiding van het Conservatorium
Zwolle bij Rudy de Heus. 
Na haar propadeuse in 2000 bleek viool niet meer te combineren met piano
en kreeg de piano de overhand. Sinds 2005 studeert ze aan de Messiaen
Academie bij Frank van de Laar en Paul Komen. Ernaast volgt ze zangles
bij Riekje Bakker. 
Sarah is docent bij muziekscholen, pianoleraar en secretaris van EPTA
Nederland, een vereniging van professionele pianodocenten en pianisten. 
Samen met mandolinist Sebastiaan de Grebber vormde zij in 2006 een 
bijzonder duo dat nog regelmatig optreedt, vanaf 2007 kwam daar het
piano-vioolduo bij, samen met Quirine van Hoek. 

Datum: 26 januari 2008 - 15:00u - Centrale Bibliotheek Amsterdam

Quirine van Hoek (1986) kreeg al op haar zesde vioollessen van Akke 
Wiersma van de Hengelose Muziekschool. In 2000 werd ze toegelaten tot
de "Van Zweden School of Music" te Enschede en volgde lessen van Ilona 
Sie Dhian Ho, die ze later in Den Haag voortzette. Vanaf 2002 verrijkte ze
zich met zomeracademie en masterclasses. Zij kreeg lessen van Mauricio
Fuks, Christiaan Bor, Theodora Geraets, Vera Beths, Emmy Verhey en 
Jaap van Zweden. Ze speelde in diverse orkesten en soleerde als 17 jarige
zeer succesvol bij het Koninklijk Symphonie Orkest Cecilia. 
In februari 2007 nam zij deel aan het Prinses Christina Concours en speelde
in de Nieuwe Kerk te Den Haag met pianobegeleiding van Daniël van der 
Hoeven. De opnamen van dit Concert werden in maart 2007 uitgezonden 
op Radio 4. Momenteel studeert zij aan het Utrechts conservatorium bij 
Chris Duindam. Haar Ettore Soffritti viool is ter beschikking gesteld door 
de Stichting NMF* 
(* Nationaal Muziekinstrumenten Fonds) 
 
 
 
Licht in de bibliotheek                                                                                             een terugblik door Werner Tholen
Amsterdam, juli 2007  

Ik meldde het al eerder: dichters luisteren vaak naar andere dichters en ik 
was dan ook één van de weinige bezoekers van de manifestatie ‘Dichters 
van Hernehim’ op 17 juni jl. in de leeszaal van de bibliotheek aan de 
Soerabajastraat in Amsterdam. 
Dat mocht de pret echter niet drukken. John Zwart had zijn uiterste best 
gedaan om een keur aan dichters bij elkaar te brengen. Hij mailde er op los,
had flyers laten verspreiden en in plaatselijke bladen waren oproepen 
verschenen. Bovendien had hij Jet van Swieten, de illustere presentatrice 
uit Nieuwegein, weten te strikken voor de presentatie en de muzikanten van
‘Right Now’ waren aanwezig voor de muzikale omlijsting. 

Pom Wolff, Erik Wauters, Juvu de Ruiter, Anne Toulet, Ruurdtsje de Haan,
Job Degenaar, Hans Plomp, Jan Kleefstra, Han Ruijgrok, Karel Wasch, 
Jan Anton Gilles, Anke Labrie, Frans Terken, Floris Brown en Monica 
Boschman traden op. 
En ik moet zeggen dat was een waar genot! Zonder andere dichters tekort
te willen doen haal ik een paar van deze poëten even naar voren. 
Pom Wolff opende met delirerende gedichten uit zijn eigenwijze hoge hoed,
hij draagt voor op een meeslepende manier. Dat gold ook voor Hans Plomp,
de Ruigoordkoning, die erotische en esoterische verzen over het voetlicht
bracht. Verrassing van de middag was echter Jan Kleefstra, die zichzelf
liet begeleiden door zweverige klanken uit een gettoblaster, maar wat een
aangrijpende gedichten bracht hij!  

Ruurdtsje de Haan was een van de eerste internationale sterren, want ze
 bracht haar gedichten deels in het Fries en later een vertaling in het 
Nederlands, dat gaf een mooi zangerig effect.
Dat gold in sterkere mate 
natuurlijk ook voor de Zuid-Afrikaanse dichter Floris Brown, die terzijde werd
gestaan door de charmante Marja Verweij. Zuid Afrikaans is een mooie taal.
Ze zeggen in plaats van boven: ‘boeven’ en dat kan wel eens voor hilarische
momenten zorgen. 
Bij Brown stond de ontroering vooraan. Onze Vlaamse collega Erik Wauters
bracht in de tweede ronde na een pauze met wijn, een schattig versje over
een pluimpje en zorgde met zijn mooie ronde Vlaams voor een tedere noot.
Job Degenaar heeft ooit Beatlessongs in het Nederlands vertaald en daar 
konden we nu ook van genieten. Intussen was John Zwart op de grond gaan
zitten en kennelijk zo ontspannen, dat hij Jet van Swieten het grootste deel
van de presentatie liet doen. Henny van Mil fotografeerde lustig door. 
Liesbeth Pijpers van de bibliotheek schonk de glazen nog eens vol en 
Monica Boschman rekende de verkochte bundels af voordat ze zelf met 
fraaie verzen achter de microfoon mocht plaatsnemen voor de afsluitende 
gedichten. 
Er waren toen veel gedichten gepasseerd en dat is misschien een klein nadeel
van zo’n manifestatie, je krijgt ze niet meer op je netvlies. Gelukkig had John
Zwart een bundel samengesteld voor de lezer, die het allemaal nog eens wilde
nalezen. Het zou de volgende maal een idee zijn om ook verhalen te laten 
klinken of columns, dat geeft meer afwisseling. Verder grote complimenten 
voor Jet en John Op naar de volgende manifestatie! 

© Werner Tholen  

 

 

HC-OBA Podium Amsterdam van zondag 17 juni 2007                                   Een bericht van Frans Terken 
   
Zondag 17 juni 2007 was het Hernehim Poëzie Podium in Amsterdam. 
Een geslaagde middag. Er kwam enorm veel poëzie voorbij en muziek
van het duo Right Now. Onze gastheer JohnN lag op een goed moment
zelfs te genieten in de orkestbak  
Het 'orkest' speelde de sterren van de hemel voor een geselecteerd 
publiek En verder werd er nogal flink wat voorgedragen. Door de vijftien
deelnemers en genodigden, maar ook door dichters uit het publiek, dat
misschien in aantal wat groter had mogen zijn, maar zich in de kwaliteit
zeker kon meten met de anderen in het programma. 
En dan was er nog columnist Werner Tholen. 
De technische voorbereiding zowel als de begeleiding door de OBA 
was uitstekend verzorgd en voor ieder die de enorme regenval vlak 
voor de aanvang trotseerde stond de koffie al klaar. 

De foto's werden gemaakt door Henny van Mil van Bureau Swieten & 
Partner en door John Zwart van Hernehim Cultuur. 
Als u foto's wilt overnemen voor eigen gebruik, neem contact op met
Hernehim en vermeld de bron van het copyright. 

 

Fotoreportage     
                              een deel van het publiek in de leeszaal
                       buiten regent het pijpenstelen, binnen is er sfeer
     

ook vrolijke gezichten in de andere hoek

 
                         de sfeer werd al in het begin opgebouwd 
                            door het muzikale duo  Right Now 
                      Een late bezoeker vindt zich
nog een plekje... en mag later nog voordragen ook,
enòf Hernehim Cultuur gastvrij is !  
                            Met enkele strofen liet JohnN
                 Afrikaanse, Vlaamse en Friese klanken horen
                     

Dan is de spanning is geweken, muziek en organisator nemen 
hun gemak ervan, zij kunnen nu meegenieten 

Na de opening neemt Jet van Swieten de presentatie in handen 

© Copyright van voorgaande foto's Bureau Swieten & Partner 

 

                      Pom Wolff als steeds zeer bezield door 
'eenvoudig mooi'
                                   Hans Plomp milde spot 
                        "doe maar gek dat is gewoon genoeg"
                                   Juvu de Ruiter altijd 
                             enthousiast en gretig 
                                    Anne Toulet uit Zaventem 
                          laat klassieke poëzie van Guido Gezelle
                                      en van zichzelf horen  
      

 

 

Job Degenaar al voor de tweede keer 
als gast op een Hernehim Cultuurpodium.

 

 

 

© Copyright van voorgaande foto's Hernehim Cultuur 

Erik Wauters uit Mechelen 
bezingt de poëzie van een rupsje en laat vogels zwemmen

 

      

 

 

 

Anke Labrie dicht over schilderen en mussen 
Haar gedicht over de "dominomus" kreeg grote faam 
niet alleen in Leeuwarden maar ver daarbuiten. 
Zij stelt regelmatig schilderijen beschikbaar
aan Hernehim Cultuur voor illustratie van de thema's.  

 

© Copyright van voorgaande foto's Bureau Swieten & Partner

 

             Als Jan Kleefstra zijn ogen sluit doet 't publiek hetzelfde
       Nu weten onze deelnemers hoe columnist Werner Tholen  
er uitziet. Hij vertoont grote gelijkenis met de dichter 
Karel Wasch 
                       Monica Boschman heeft haar eigen tekstbureau
                   en levert artistieke ondersteuning aan Hernehim Cultuur 

 

© Copyright van voorgaande foto's Hernehim Cultuur 

 

                          Onze gastdichter uit Zuid Afrika Floris Brown  
maakte voor iedereen Nederlandse vertalingen 
om uit te delen 
                         

één gedicht liet Floris Brown door Marja Verweij lezen: 
'Persrokkie' (plooirokje)

Op de foto hierboven geniet hij enorm van de muziek in de pauze 

                                 HC Redacteur Frans Terken  
                        
behoort tot de groep van het Leids Dichtersgilde 

 

 

 

Han Ruijgrok hoe beter je luistert hoe meer je hoort 
Ook een dichter uit het Leids Dichtersgilde 

 

 

© Copyright van voorgaande foto's Hernehim Cultuur 

 

          

Nog een 'come back' van Job Degenaar 

We hadden al enkele gezichten herkend, wat ons vermoeden 
bevestigde dat het overig publiek voornamelijk ook uit dichters 
bestond. 

Jet van Swieten deed in de slotfase een hele ronde  

Maar ons vaste programma maakte kennelijk indruk, maar 
weinigen kwamen naar voren om nu ook zelf de microfoon 
te pakken. 

        

       In het Open Podium las "Blue" haar gedicht "Het late licht" 

 

Wie was nu deze 'Blue' ?
Zij verdiende het niet om anoniem te blijven op deze pagina
We gingen op zoek op het internet en vonden
niet alleen Loes Essen maar ook haar gedicht

Het late licht

het wordt koel
haar hand gaat naar haar hals

al uren staat hij daar te zwoegen
schetst en poetst en zucht
en tuurt, zijn hoofd in elke stand

hij pakt een droge lap
schuurt het doek
smijt hem vloekend weer weg

zij legt het hoofd moedeloos neer
laat licht strijkt zacht langs haar gezicht
een heup, een voet

dit is waarop hij heeft gewacht
alles aan hem veert op
als in een trance, geconcentreerd
schildert hij zijn meesterwerk
nat in nat

 

 

Een roos en een gelegenheidsbundel
en blije gezichten tot slot.

'Schoonheid'

Geen tijd meer om elk het gepubliceerde gedicht
te laten lezen

Maar dat was niet erg
het thuis nagenieten is ook heel plezierig

Dank dank, over en weer, blijkens de e-mails van de afgelopen dagen

Hernehim Cultuur
19.06.2007

© Copyright voorgaande foto's  Bureau Swieten & Partner  

 
 
 

op weg naar Hernehim

regen
een hemels degen
houdt mensen van de straat
ik voel me veilig onder de plu
maar stap in een plas nonderdju

was al verlaat
en na een uur van verdwalen
neem ik lijn veertien naar Zeeburg
om toch nog op tijd ergens het begin te halen

vraag me af of hij wel gaat
veel trams passeren
maar de zondag kent een ander ritme
mijn lijn rijdt dan onder de wekelijkse maat
dus na vijf sigaretten van ongeduld
stap ik in een wagon om de nicotine te verteren

ja, Molukkenstraat dat is Indische buurt
zegt het opperhoofd aan het roer
ook hij heeft vroeger het koninkrijk
uit zijn hoofd moeten leren 

gaat u maar zitten, zeg ik tegen een prille moeder
nee, mijn dochter huilt minder als ik sta
ben dat wel gewend, zijn mijn woorden
en kan weer op mijn formele naastenliefde teren
als ik mijn natte benen over elkander sla

maar ja, gejengel van die bengel
ik zit daar niet op te wachten
hoor dat al genoeg, nu even de rust vereren
mijn ongeduld verzachten 

Molukkenstraat, roept de automatische piloot
stap uit en storm naar gesloten poëziedeuren
druk op een armzalig belletje
en na wat minuten komt een man mij opbeuren

daar kunt u betalen
en bij die mevrouw de koffie halen
(inbegrepen)
ik hoor van verre dichters zuchten
ja, zo hoort dat aan op afstand
als een wind van gedempte geruchten

nog stoelen zat, achteraan
en met natte sokken hoor ik gedichten
je bent dan toch iets meer begaan
met wat sprekers uitrichten

maar ook al kom je te laat
de pauze blijft trekken
gek he
het is niet mijn desinteresse
maar het nut van een onderbreking
is daarmee verklaard

© Julius Dreysandt zu schlamm 

    (één van onze bezoekers) 

 

 
 
 
Update 23 mei 2007 -   FINAAL Persbericht -  Hernehim Cultuur Podium Amsterdam
   
Het Literaire Internet Magazine Hernehim Cultuur organiseert in samenwerking
met de Centrale Bibliotheek een poëtisch en muzikaal taalevenement in
                              Amsterdam op zondag 17 juni 2007
Er zal taal met zeer uiteenlopende klank te horen zijn, niet alleen het
Nederlands, maar ook Fries, Gronings, Duits, Vlaams en Zuidafrikaans zullen
klinken in de vorm van originele poëzie, uiteraard daarbij vaak begeleid door een
Nederlandse vertaling. Eigenlijk mag u dit podium zien als een mooie 
                               opmaat
naar
Poetry International
op de avond van dezelfde dag van start in de Rotterdamse Schouwburg. 

Amsterdam loopt erop vooruit met het optreden van niet minder dan vijftien 
Belgische, Zuidafrikaanse en Nederlandse poëten,. regelmatig afgewisseld door
een muzikaal intermezzo van het duo "Right Now", dat bestaat uit zangeres 
Karin van Alphen en gitarist Martijn Hadders. 
In het programma staan 3 bekenden uit de Amsterdamse schrijvers en
dichters-kringen: Pom Wolff, die al vele malen zegevierde op slampodia - de
veelzijdige
Karel Wasch, onder andere columnist en biograaf - en kleurrijke 
Hans Plomp
, groot initiator achter kunstenaarsdorp Ruigoord. 
Maar ook van ver komen er mensen die weten hoe een publiek te verrassen, 
te boeien wellicht te ontroeren. Uit Zuidafrika verschijnt Floris Brown, vele 
jaren geleden alweer voor Nederland ontdekt door Gerrit Komrij. 
Uit Vlaanderen onder andere
Anne Toulet die ons een feest van herkenning 
belooft met Vlaamse voordracht en
Erik Wauters die in 2006 in Leerdam 
verraste door zijn komst naar de Nederlandse podia. 
Uit Friesland komen onder meer Job Degenaar, een dichter-performer uit de
stal van de uitgever Thomas Rap en Jan Kleefstra die - ondersteund door 
muzikale klanken - bij zijn luisteraars de beelden van zee en landschappen 
oproept. 
Verder noemen we nog Monica Boschman en Anke Labrie, twee dichteressen
die het woord weten te verbinden met de beeldende kunst, Ruurdtsje de Haan,
een Friese dichteres die als Miranda Mei ook in het Nederlands schrijft, 
Jan Anton Gilles uit Vlaanderen, Han Ruijgrok en Frans Terken die beide bij 
het Leidse Dichtersgilde excelleren en Juvu de Ruiter een opkomend talent 
uit Utrecht. 
De presentatie wordt merendeels verzorgd door Jet van Swieten, die al een hele
poos een reputatie opbouwde met haar ontwapenende introducties en flair om
publiek tot interactie met het podium uit te dagen. Tenslotte noemen we nog 
JohnN, pseudoniem van de dichter achter HC redacteur John Zwart die het 
welkom verzorgt en ook een deel van de presentatie voor zijn rekening neemt. 

Mis dit prachtige programma niet ! 

 

                  De locatie voor zondag 17 juni 2007 het HC - OBA podium  

            

Voor de toekomst komen er uitstekende presentatiemogelijkheden in de nieuw-
bouw van de OBA op het Oosterdokseiland nabij het Centraal Station. 
Er lopen besprekingen met de mensen achter het OBA Open Podium voor een
meer permanente samenwerking. 
In verband met de verhuizing kunnen we helaas geen gebruik maken van de
huidige presentatiezaal in het bibliotheekgebouw aan de Prinsengracht, 
terwijl de nieuwe Centrale Bibliotheek nog niet is geopend. 
Daarom zijn we deze keer uitgeweken naar de 
OBA
vestiging Soerabajastraat 2, Amsterdam - stadsdeel Zeeburg

Alle feiten op een rijtje: 
Zondagmiddag 17 juni 2007, aanvang 14.00, zaal open 13.30
Toegangsprijs € 5,- houders van een bibliotheekpas, Stadspas, CJP of 
Pas65 betalen  € 3,75. Bij de entree is 1 consumptie van koffie of thee
inbegrepen. Overige consumpties af te rekenen tegen de gebruikelijke
kantineprijzen. 
Er is een verkooptafel waar bundels van de dichters kunnen worden 
gekocht. Zij zullen zeker bereid zijn uw aanschaf te signeren! 

Amsterdam, 8 juni 2007. Redactie Hernehim Cultuur.  

 
Herehim Cultuur laat u kennismaken met een aantal mensen
die u beter zult leren kennen op het HC-OBA Podium Amsterdam 

Onze gast uit het verre Zuidafrika: 
Floris Brown 

 

Ek sal vir myself 'n paadjie uitkap 
deur hierdie woud; teen steiltes uit, 
deur ruwe bos; ook vlugroetes, 
'n agterdeurtjie vir gevaar bewaar.

Ek sal vir my 'n voetpaadjie uitkap 
teen jou hartseer strand; al langs 
die branders, van jou hart se wand. 

 

          

De Muziek:  
Duo Right Now

Karin van Alphen, zang 

          

De Presentatie: 
Jet van Swieten 
schrijver, journalist en dichter 

      
 

Beheer Boekentafel:  
Monica Boschman 

 

 

© Copyright
Het fotomateriaal op deze pagina is eigendom van
Hernehim Cultuur
en valt onder het auteurs en portretrecht.  

 
 
Update 6 mei 2007 -  Persbericht -  Hernehim Cultuur Podium Amsterdam 
Nog 7 weken en dan is het pas echt zover ! Dan gaat de zomer
beginnen. Overal gaan dan
de festivals en evenementen weer van start. Op de
zondag voorafgaand
17 juni a.s. organiseert Hernehim Cultuur samen met
de Openbare Bibliotheek van Amsterdam een prachtig poëzie, muziek en
ontmoetingspodium voor dichters van het internet samen met het grotere 
publiek dat poëzie weet te waarderen. 
Het is de derde keer in het bijna zesjarig bestaan van het virtuele HC dat een
'live' podium wordt opgezet, nu voor het eerst samen met een grote Bibliotheek.
Het wordt een 'highlight' in de agenda van de bibliotheek en krijgt daarom 
ook speciale aandacht in de juni UIT-krant en het OBA Magazine

Er zijn dichters, bekende dichters, opkomende dichters, er is muziek en zang
te horen, er is een
columnist en een sprankelende presentatie die streeft naar
zoveel mogelijk interactie
Als gastdichters hebben we staan: 
Job Degenaar (Thomas Rap - Bezige Bij) heeft meerdere bundels uitgebracht 
en is ook
een regelmatige gastdichter bij het Sunsation Festival. Een 'performer'
mag hij zeker worden genoemd. In optima forma als hij optreedt als duo met 
zang, gitaar en dwarsfluit met Margriet Boomsma (Flamborough Head). 
Job Degenaar gaat o.a. uit zijn bundel
"Huisbroei" lezen."dwarrel maar, 
bloesem, neer / kalmeer de tuinen met solider groen" 
Hans Plomp (Nymphaeum Pers), bekend als een van de oprichters van de
roemruchte
Culturele Vrijhaven "Ruigoord" (Westelijk Havengebied Amsterdam).
Nog onlangs zag zijn nieuwe bundel "Karma Sutra" het levenslicht. 
Opwekkende poëzie die ons de euforie
die het leven zijn kan laat smaken, 
"anders blijven we achter als zinloze wezens in de gestolde nachtmerrie van
de werkelijkheid". 
Pom Wolff (Uitgeverij Holland), een Amsterdamse dichter die veelvuldig op
slampodia
te zien is door heel Nederland en Vlaanderen en die je hóren moet.
Hij publiceerde twee
bundels "je bent erg mens" en verleden jaar "toen je stilte
stuurde"
, deze kreeg de vierde plaats in publiekswaardering van alle ca 170
poëzieuitgaven in het jaar 2006. "uiteindelijk gaat alles over van wie je houdt, 
mijn dochter, uiteindelijk gaat alles over"  

 


Voorlopig programma voor 17 juni 2007 : 

Uit Worcester, Zuidafrika komt Vriend van Hernehim Cultuur Floris Brown.
Hij krijgt van ons bijzondere aandacht nu hij 'live' in ons midden is. 
Hij publiceerde een bewonderenswaardig oeuvre aan bundels in eigen beheer
maar werd tot nu toe voorbijgezien door de uitgevers in Zuidafrika. Maar HC 
en Gerrit Komrij, herkenden zijn kwaliteit. Komrij nam Brown's poëzie op 
in zijn boek
"Zuidafrikaanse poëzie in duizend en enige gedichten". 
Achter de naam Werner Tholen gaat een andere bijzondere Vriend van 
Hernehim Cultuur schuil. Regelmatig verschenen zijn columns op de site.
Onder zijn ware naam schrijft hij biografieën en verzorgt hij meerdere rubrieken
in diverse bladen. 

Het optreden van de gasten wordt afgewisseld met voordrachten van andere
dichters die
zich voor het podium hebben opgegeven.  
Hier volgen hun namen In alfabetische volgorde: 
Monica Boschman, Jan Anton Gilles, Jeanine Hoedemakers, 
Jan Kleefstra, Anke Labrie, Han Ruijgrok, Juvu de Ruiter, 

Jet van Swieten, Frans Terken, Karel Wasch
en Erik Wauters

Telkens na een blokje van twee of drie voordrachten is er een muzikaal
intermezzo
. Poëtische muziek van het duo 'Right Now'. Zang en gitaar door
Karin van Alphen en
Martijn Hadders uit Nieuwegein. 

De presentatie gedurende het hele programma zal een speels karakter 
hebben waarbij een spontane interactie met het publiek wordt nagestreefd. 

Aanvang is 14:00u. Toegang 5 euro. Bibliotheekleden en houders van 
Stadspas, CJP
etc. krijgen korting en betalen slechts 3,75. 

 

Redactie HC    28.04.07 

 

 Update 7 april 2007 - Vaststelling van een nieuwe datum en locatie 
Hernehim Cultuur organiseert dit jaar weer een Culturele en Muzikale middag
voor VvHC en andere belangstellenden. 
Deze keer is er naar een samenwerking gezocht en gevonden. 
De organisatie kwam tot stand met de Openbare Bibliotheek van Amsterdam 

Noteer de datum
zondag 17 juni direct in de agenda. 
Het evenement is in het bijzonder als ontmoetingsplek voor de Vrienden van
Hernehim Cultuur bedoeld, maar is tevens toegankelijk voor alle andere
belangstellenden uit Nederland en Vlaanderen. 
Er zal poëtische muziek zijn, er zullen gastdichters optreden en we hebben 
een bijzondere gast uit Zuid Afrika de dichter en muzikant  Floris Brown. 
Nadere ontwikkelingen zullen te volgen zijn op deze pagina. 
 
 
POËZIE en ONTMOETINGDAG                                                                              Publicatie 2 november 2005  
Op 1 november 2005 stond Hernehim Cultuur 4 jaar online
Voor de geregelde bezoekers, maar zeker voor de VvHC en de redactie een feit om
even bij stil te staan. Het podium heeft intussen een goede naam verworven onder
schrijvers en dichters, wat hielp om de onvermijdelijke overlevingsproblemen telkens
te doorstaan, dankzij de aanmoediging van heel veel sympathisanten.
 
Hernehim Cultuur  01.11.2001 -  01.11.2005 
Vier jaar online
   
     Weesp 650 jaar stad HC 4 jaar online 
dit werd gevierd met een Literair Café 
op zondag 16 oktober 2005 
in Rest.Eetcafé  't Weesperplein, 
Slijkstr. 43, 
Weesp.  


Zo was het programma

13.30  deur open 
ontvangst deelnemers en gasten 
14.00  begin programma 
klassieke theatersketch uit Max Havelaar
voorstellen van de gastdichters
14.15  eigen bijdragen door VvHC afgewisseld met muzikaal intermezzo
door Jelle vd Meulen en Jascha van Roy
15.00  gastdichter Job Degenaar leest uit nieuwste bundel 'Huisbroei' en
uit eerder werk 
15.10  interview Job Degenaar en Joop Hardenbol 
15.15  pauze 
15.30  muzikale poëzie door Jelle vd Meulen 
15.40 
gastdichter Tsead Bruinja leest uit bundel 'Batterij' en uit eerder werk 
Ook leest hij uit 'De eenzame uitvaart' een nog te presenteren bijzondere bloemlezing van poëzie door
Eva Gerlach, Judith Herzberg, Neeltje Maria
Min, Tsead Bruinja, Hans Kloos, F.Starik, Simon Vinkenoog, Rogi Wieg en
 Menno Wigman
De presentatie is op 2 november - Allerzielen - 15.00 uur op de St.Barbara begraafplaats te Amsterdam  
15.55  in aansluiting op Friese poëzie van Bruinja op het Friese landschap
leest John Zwart het gedicht 'Noordlik' in het Bildts van Hein Jaap Hilarides.
Voor de niet aanwezige Werner Tholen leest hij een vervangende column 
over een kleine polemiek in de Nederlandse literatuur

16.05  vervolg eigen bijdragen door VvHC afgewisseld met muzikaal 
intermezzo door Jascha van Roy 
16.40  verloting van het schilderij 'vieren'
16.50  einde van het officiële programma 
17.00  einde besloten bijeenkomst 
wie tijd en zin had bleef nog een hapje eten 

                   

het aquarel 'Vieren' van Hetty Mulder,
dat werd verloot op zondag 16 oktober 2005

                                      "..ik geloof in het paardebloempluisje 
waaraan je je vertilt als je het vangen wil.."

Job Degenaar  

*De helderheid van morgens 
*Van de arena en het lastdier 
*Dus dit is zomer 
*Huisbroei 

"..in de lente maken reigers 
de lelijkste geluiden.."

Tsead Bruinja

Dat het zo hoorde*
De wizers yn it read*
Batterij*

 
                                  
De eerste vier jaren -  worden algemeen gezien als bewijs van bestaansrecht op het internet 
 
De gastdichters Tsead Bruinja en Job Degenaar en de muzikale gasten
Jelle vd Meulen en Jascha van Roy droegen in hoge mate bij aan de sfeer. 
De VvHC Anne Borsboom, Monica Boschman, John Brookhouse, Pietersz 
van Calumburgh, Jan Kleefstra, Han Ruijgrok en Jos Zuijderwijk lieten ook 
eigen werk horen. 
We hadden ook een winnaar: 
Het aquarel 'vieren' van Hetty Mulder werd verloot en ging naar de muzikant
Jelle vd Meulen. 
Columnist Werner Tholen was niet aanwezig, 
maar John Newswatcher schreef een vervangende column.  

De Redactie van HC dankt iedereen die zondagmiddag 16 oktober
het Literair Café te Weesp hebben bezocht en gewaardeerd. 

 

Hiernaast een lijst met namen van ieder die er was: 

.

VvHC en donateurs 
Borsboom, Anne 
Boschman, Monica 
Broekhuis, John 
Calumburgh van, Pietersz 
JohnN 
Kleefstra, Jan 
Mulder, Hetty 
Ruijgrok, Han 
Zuijderwijk, Jos 
met introducés: 
Jantien Ket
Baltus Zwart
Jolanda Hofstra
Sophia Reussien
Roij v., Mevr. 
Overige deelnemers: 

Hoogcarspel, Aart
Genodigden: 
Bruinja, Tsead
Degenaar, Job 
Hardenbol, Joop
Muziek: 
Meulen vd, Jelle 
Roij v, Jascha 
 
 
POËZIE wandeling - SCHRIJF workshop                                                                  publicatie 30 mei 2004 
 

Wegens gebrek aan financiering kon het jaarlijkse literair café 
(verleden jaar gehouden in Joure) dit jaar geen doorgang vinden. 
Als alternatief organiseerden we een natuur wandeling met 
aansluitend een poëzie workshop op het eiland Ameland binnen
het kader van de landelijke themaweek: "Week van de Zee". 

Het verdient zeker herhaling, wellicht op een andere voor 
dagbezoek beter bereikbare locatie, elders aan de kust. 

 

Verslag 
   
Natuurwandeling en poëzieworkshop Ameland 

Een groot aantal bezoekers scheepte zich in rond Hemelvaartsdag 20 mei j.l. op
de veerboot naar Ameland, om daar een lang weekeinde door te brengen. 
De "week van de zee" (20 t/m 30 mei) bood ook op dit eiland diverse bijzondere
evenementen, zoals speciale exposities van de musea en open huis in de
verschillende kunstateliers en galeries die er in het dorp Hollum aan de westpunt
te vinden zijn. Zo ook onze natuurwandeling met poëzie workshop. 
Het eiland was – zoals dan wordt gezegd – 'vol'. D.w.z. alle parkeerplaatsen bij
de bootsteiger in Holwerd waren tot aan het laatste hoekje bezet en de toerist-
accommodaties op het eiland geheel  volgeboekt. 

Het waren dan ook prachtige dagen: boven de Wadden een helderblauwe kristal-
klare lucht zoals je ook wel eens op mooie winterochtenden hebt en de zon 
scheen als een tierelier over ongekende vergezichten. Dan kan een wat straffe
noordwestenwind en matige temperatuur niet deren. 

                 

          Zeehonden in ons laatste echte natuurreservaat: De Waddenzee

   
De dichter en beeldhouwer Ton Verplanke had voor ons een wandelroute gepland
en vóórgelopen. Het was de bedoeling om de volgende dag, 21 mei, deze wande-
ling te herhalen en samen met de deelnemers onderweg de nodige inspiratie op 
te doen voor de poëzieworkshop. 
Ongeveer kwart voor tien zouden we verzamelen bij de werkplaats van Ton, een 
originele 19e eeuwse Amelander mini-boerderij waar zijn beelden uit strandhout 
(juttershout) hun nieuwe vorm vinden. In de tuin zijn er diverse stukken te bewon-
deren waaraan nog wordt gewerkt. Ton kreeg onlangs van een journalist een
'geuzennaam', die noemde hem de Amelander 'vrouwenspecht'. Dit omdat hij zo
vaak in hout zit te hakken waarbij er in vele gevallen vrouwenfiguren ontstaan! 
Ondanks de massale trek naar de waddeneilanden hadden zich tevoren maar 
weinig mensen aangemeld om met ons mee te lopen en te schrijven. 
Wie dat wel deden werden verwelkomd met koffie en zelfgebakken cake. 
Het was de bedoeling dat ook mensen konden meedoen die nog geen ervaring
hebben met het schrijven van poëzie: Ton had voor elke deelnemer een aantal
bladen uitgeprint die aanwijzingen bevatten voor enkele bekende versvormen en
rijmschema's, zoals het sonnet, gedichten opgebouwd uit kwatrijnen, het 
rondeel, elfjes en japanse vormen als haiku, senryu, tanka. 
John en Ton gaven onder het genot van koffie wat toelichtingen, waarbij tot
opluchting van sommigen John besloot met de vaststelling dat de inhoud 
belangrijker is dan de vorm. En dat vele moderne dichters zich niets aan rijm 
gelegen laten liggen en er zelfs geen been in zien het ritme te laten ontsporen.
Met andere woorden: het belangrijkste is dat je het gevoel en/of de waarne-
ming overbrengt. Lukt dat in rijm en ritme: prachtig, maar het is geen 'must'. 
   
We hoopten dat zich voor vertrek nog spontaan enkele late deelnemers zouden 
aansluiten, maar dat gebeurde helaas niet, zodat we even na half elf met een 
klein select groepje aan onze wandeling begonnen. 
Eerst een stukje door het dorp. Ton –  hoewel geen eilander toch een groot 
kenner van de omgeving – vertelde dat Hollum een heel oud dorp is. Dat is ook 
te zien aan alle zeventiende en achttiende eeuwse huizen die er nog staan. 
De ligging aan het Borndiep maakte het vanouds een aantrekkelijke woonplaats
voor zeevaarders en walvisjagers. Ten zuiden van Hollum was het niet bedijkt en
de eerste bewoners vestigden zich op een aantal lage stuifduinen die bij hoog 
water droog bleven. 

Het schorrengebied werd regelmatig overstroomd en soms verdronk er vee. 
Na de Middeleeuwen werd het bedijkt en groeiden de kleine kernen aan elkaar
tot een groot dorp. 
We liepen vanaf de grote kerk over een meanderende weg tussen schapen- en
paardenweitjes door in de richting van de zware waddenzee-deltadijk die er nu 
ligt. Ton verklaarde voor ons de merkwaardige kronkels die de weg vertoont. 
Toen het lang geleden nog onbedijkt was vloeide het hoogwater door kronke-
lende geulen in- en uit. Het land er omheen werd hoger en verveende. Nadat de
Waddenzee buiten werd gehouden door de eerste dijk, ontstond er inklinking 
van het veen, maar de zandrug van de oorspronkelijke stroomgeul was hard en
stabiel. Daar bovenop werd het "Kerkepad" aangelegd, dat op niveau bleef, 
terwijl het land aan weerszijden zakte. 
   
Ton vroeg ons te stoppen en ons om te keren met het gezicht naar het dorp. 
We moesten ons verbeelden dat er achter onze rug geen dijk was maar het vrije
getijdenwater. Hoe zouden we ons voelen in één van die huisjes die we daar vóór
ons zagen bij stormweer? 
Toen we de zware deltadijk bereikten bleven we eerst aan de voet staan. Ons 
zicht was beperkt tot de kruin van de dijk en de lucht erboven. Ton vroeg wat
aantekeningen te maken om je indrukken van die plek vast te leggen, om er later
een klein gedichtje, bijvoorbeeld haiku, over te maken. 
Het was heerlijk weer, ondanks de vrij harde wind. Eenmaal over de dijk was het
zicht zo helder en klaar dat je de hele kust van Friesland en de dijk van het
Lauwersmeer met nog een heel stuk van de Groninger kust kon zien. 
Voortdurend vlogen de scholeksters – tepiet tepiet tepiet – over ons heen. 
Vóór de dijk zijn er jonge stuifduinen ontstaan. We liepen naar het westen in de
richting van het Borndiep. Ton liet ons daar een poosje stilstaan met de ogen 
dicht om het gevoel (de wind om je oren en langs je gezicht) en alle geluiden 
om je heen op je te laten inwerken. 
We liepen het hele stuk rondom de westpunt over het harde zand. Er voer een
groot zeiljacht pal voor de wind vanaf de Noordzee door het stroomgat de Wad-
denzee binnen. Het was een mooi gezicht door de verrekijker, hij súrfte gewoon.
De Boschplaat van Terschelling op de achtergrond helder in zicht, het helmgras
zag je wapperen op de toppen van de lage duintjes. 
We volgden de vloedlijn, waar vanzelfsprekend goed werd gespeurd naar alle 
aanspoelsels, voor Ton een automatisme. 
Bij sommige voorwerpen is gemakkelijk een verhaal te bedenken. 
Vervolgens moesten we van Ton twee aan twee 500 meter lopen, waarbij de
voorste leidt en de achterste de ogen gesloten houdt. Het ging weer om 
gevoel en geluid. Het was niet verplicht, zei Ton, maar je voelt natuurlijk veel
meer als je op blote voeten loopt. Het harde zand en het water waren koud, 
maar het zachte zand was warm doorstoofd van zonnestralen en iedereen 
vond het toch wel prettig om de resterende strandkilometers blootsvoets te
gaan. 
Richting Ballum zagen we hoe het strand alweer afgeslagen is, er wordt met
persbuizen en bulldozers zand gesuppleerd. Door het duin liepen we naar de
vuurtoren en vandaar terug naar Ton's werkplaats. We hadden gewoon 
verbrande koppen opgelopen in de drie uur dat we onderweg waren. 
Er stond soep voor ons klaar, op smaak gebracht met allerlei kruiden uit 
eigen tuin. Het smaakte prima, evenals de broodjes met gesmolten kaas uit
de oven en er werd pepermuntthee bij geschonken. 
Probleem was dat iedereen een beetje 'rozig' was geworden van de lange
winderige wandeling, waardoor de concentratie voor het serieus zwoegen 
op gedichten eigenlijk moeilijk op te brengen was. Toch deed elk zijn best 
en er kwamen tenslotte enkele kleine gedichten op papier, voor de rest 
werden de aantekeningen meegenomen als 'huiswerk'. 
Iedereen was erg tevreden en vol lof over de ontspannen sfeer waarin men 
had geleerd intenser van de zintuigen gebruik te maken om de natuur op zich
in te laten werken. Ondanks bescheiden opkomst was de dag een succes. 

© Hernehim Cultuur - mei 2004

   
Poëzie ter plekke ontstaan  
   

Waddenzee 

Zij bergt geheime krachten 
zomaar heft zij het vasteland 
laat het gewichtloos zweven 
boven meters luchtledig wordt 
torenspits en bomenkruin magie 
en wiekenkruis mystieke macht 
gegeven, een tjalk wordt luchtschip 
dat stil verdrijft. De vlucht eiders 
kent het geheim en onverstoord 
vliegt zij er onderdoor. 

 

impressie 

verre vogel roept 
over branding zang 
koele wind kust mijn wang 
de mens kan het 
niet zo laten 
er bromt een vliegtuig nader 

haiku (dijk) 

dijk een mysterie 
in zichzelf verborgen ik 
heb je lief vader 

 

 

haiku (dijk) 

 

het zwaar moederlijf 
verbant voor mij het boze 
warm veilig gevoel 

haiku (strand) 

zonnewarmte streelt 
het lichaam in zand gestrand 
verlangt een ander 

impressie  

In de lucht - 
Windvaantje tolt 
leeuwerik danst hoog 
vliegtuig vertraagt 
kletterend touw 

overspoelt zee 

 

vertrouwen 

 

zacht zand vertraagt de stap 
hand in hand met blinde ogen 
warmte raakt aan palm en zolen 
het harde zand stapt lekker weg 
hand in hand met blinde ogen 
vertrouwen beiden aanbevolen 

 

 
 
Een Hernehim Literair Café Friesland 2003  publicatie 17 mei 2003 
   
In mei 2003 organiseerde Hernehim Cultuur - in het tweede bestaansjaar van
deze website - het eerste literair café te Joure (Frl.)  
We onderzoeken mogelijkheden om hiervan een jaarlijks terugkerend evenement
te maken. Blijf Hernehim Cultuur bezoeken en blijf op de hoogte! 
Geheel belangeloos traden de volgende dichters en musici op voor het 
publiek: Mia Gast (zang), Joop van Duren (piano), Matty de Vries, 
Nina Werkman, André Degen, John Zwart (JohnN) en Atze van Wieren. 
   
Literair Café "een andere wereld", Joure  
Verslag   
JOURE, 17 mei 2003  -  Het regende niet, maar ook was er toch geen sprake van
een temperatuur om tot in de avonduren op de terrasjes te gaan vertoeven. Er was
veel aandacht voor gevraagd en aan besteed, tot een artikel in het regionaal meest
gelezen dagblad - de Leeuwarder Courant - en een uitvoerig vraaggesprek in het
programma 'Omnium' van Omrop Fryslân toe. 
Waarom bleven al die mensen die verwacht werden thuis? Wie het weet mag het 
zeggen, maar "we zagen ons in een kleine groep mensen veranderen".
Een kleine
groep die wél de schreden richtte naar "het eerste vrije boeken literair café in 
Friesland", op donderdagavond 15 mei in een zaal van De Grietman in Joure. 
 Die kleine groep mensen was unaniem van oordeel dat de anderen zich
hadden vergist, dat die een grote fout hadden gemaakt om dit niet te willen
meemaken. 
We willen het cliché "wervelende show" niet gebruiken maar die associatie
is niet onterecht, wanneer je de afwisseling van stijlen en sferen met de
muzikale intermezzi over je heen liet komen. Graag ruimen we hieronder 
plaats in voor de impressie van een opgetogen bezoeker. 

 

"....Donderdagavond waren we echt even in een andere wereld in Joure. 
John Zwart, zelf als dichter bekend onder zijn alias JohnN, had een prima 'stal' 
dichters bijeengebracht, die elk op hun eigen wijze inhoud gaven aan het thema.
De dichters werden omspeeld door Mia Gast en haar begeleider Joop van Duuren
met prachtige franse chansons. Ook John zelf liet zich niet onbetuigd. 
Schijnbaar waren geen gedichten van hemzelf geprogrammeerd, maar hij verraste
ons met enkele franstalige gedichten van zijn hand die telkens muzikaal werden
geïntegreerd in het optreden van Mia Gast. Elk gedicht liep over in een duet met
de chansonnière. 
Daarbij zorgde de entourage in De Grietman met zijn rieten dak en gezellige 
interieur voor goede akoestiek en een perfecte sfeer. Je vraagt je af waarom er 
niet meer mensen afkomen op zo'n avond die voor liefhebbers van poëzie en zang
een waar genot is. 

Het thema 'Een andere Wereld' werd door dichter en kunstschilder Matty de Vries
uit Groningen vertolkt met o.a. een aangrijpend, deels gezongen, gedicht over 
haar oude moeder.  
André Degen, de winnaar van de Apollo Poëzieprijs 2000, beleed o.a. zijn liefde
voor Marilyn Monroe in het mooie gedicht 'Diva'; en Atze van Wieren, die al 
ettelijke prijzen won, laatstelijk de SNS Poëzieprijs 2002, bracht die avond zijn 
pas voltooide cyclus van zes schrijnende gedichten over zijn recente bezoek 
aan Buchenwald. 
Na de pauze las Nina Werkman, de winnares van de Dunya Prijs 2002 die nog
onlangs genomineerd werd voor de Apollo Poëzieprijs, op de van haar bekende
lyrische wijze heel mooie verzen, waaronder 'Ongenadige wereld.' Het leuke is 
dat we als bezoeker in de vorm van het programmaboekje er een gelegenheids-
bundeltje aan hebben overgehouden. Van elke deelnemer kunnen we nog eens
een gedicht van de door hen voorgedragen poëzie nalezen.
De inhoud: 
* Matty de Vries  -  huiskamer 
* Nina Wekman  -  Ongenadige wereld 
* André Degen    -  Tussen Haastrecht en Vlist 
* Atze v Wieren
  -  Terra Incognita 
* John Zwart       -  Aan het land ontkomen 

 

                           

In een echt 'literair café' mag een 'Open Podium' niet ontbreken. Daarin 
traden Ruurdtsje de Haan en Ina Sousa op. Ook geen onbekenden meer
in het dichterswereldje. Beide hadden sterke verzen, Ina  over de oorlog 
in Irak, Ruurdtsje las mooie Friese teksten, o.a. 'Onaris' en 'Trochgean'. 
Een hilarisch slot werd gebracht met een column door de Groninger 
schrijver Hubert Klaver. 

Alle bezoekers die één of meer bundels van de optredende dichters 
aanschaften ontvingen gratis de bonusbundel "een andere wereld".

   

Als afwisseling traden telkens, zoals gezegd, Mia en Joop op met prachtige 
chansons. Mia heeft een fantastische stem die aan Edith Piaf doet denken. 
Werkelijk een genot om naar dit koppel te luisteren. John Zwart verdient heel
veel waardering voor dit initiatief in het Friese. 
Hij heeft er veel energie in gestoken en dat heeft zich vertaald in een werkelijk
prachtige literaire avond. Hulde!"  

Een 'liefhebber'. 

De Grietman in Joure 

   
 
   
Presentatie 'Dichters uit het web'   Publicatie 15 oktober 2002  
De Openbare Bibliotheek van Harderwijk - in de persoon van Marieke Sprey - en
de Stichting Apollo - aanwezig met Tine en Joz Brummans - waren gastvrij voor 
ons, de afgelopen zondagmorgen 13 oktober.  
Apollo's Kamer, laagdrempelig literair podium, hadden wij gekozen voor de 
presentatie van de bundel "Dichters uit het web". Geheel samengesteld door de
lezers van onze website die hun eigen keuze van de beste poëzie welke in het 
eerste halfjaar van 2002 op het internet verscheen, aan de HC redactie kenbaar
maakten. 

Een aantal van de gepubliceerde dichters waren naar Harderwijk gekomen om 
daar hun eigen werk zelf te komen voorlezen. 

Dichters uit het web: 
De gedichten zijn gekozen uit inzendingen van in totaal bijna vijftig verschillende
dichters, die gedurende deze periode door ons werden gepubliceerd. 
Alle inzenders konden zich in dat halfjaar door vier verschillende thema's laten
inspireren. Achtereenvolgens kwamen daarbij "het voorjaar", "de liefde", "vrij"
en "het reizen" aan bod. 
25 Gedichten die de lezers het meest aangesproken hebben staan in de bundel
verzameld. Bij de samenstelling was hun onderling verschil in puntenwaardering
niet meer belangrijk, de volgorde van plaatsing gebeurde in het streven een prettig
leesbaar boekje tot stand te brengen. Het opent met René Brandhoff's gedicht 
"Nu" en sluit af met "Hemel" van Jan Doornbos, een prachtig verschiet. 
Behalve de reeds genoemde vonden Henriette Faas, Femmie Funcke-Elshout, 
Margo van Gelder, Jan Anton Gilles, Jeanine Hoedemakers, Joke Kaviaar, Rudi
Lejaeghere, Annet Lemaire, Michel Martinus, Han Ruijgrok, Marianne Som,
Ann Tronquo, Iris Van de casteele, Atze van Wieren, pom wolff en John Zwart
hun werk bijeengebracht in deze bundel.

                     
Het was voor enkele deelnemers en bezoekers een nieuwe kennismaking omdat
ze elkaar voordien alleen maar van het internet kenden. In de bloemlezing is onder
andere een gedicht van Iris Van de Casteele opgenomen, 'Regen' uit haar bundel
"Paradijsvogels". Graag hadden we Iris bij onze presentatie als eerste dit gedicht
uit "Dichters uit het web" laten voordragen. Helaas was Iris verhinderd. 
Jammer, want heel wat Hernehim Cultuurdichters waren ruim een maand geleden
nog gast in Brussel, toen de jubileumbundel van uitgeverij "De Distel" van Iris 
Van de Casteele, met als titel "Distelbloemen" werd gepresenteerd. 

Annet Lemaire was er wel en droeg haar bijdrage 'Paard in zandbak' voor; en als
stand-in voor de dichteres Femmy Funcke-Elshout, die jammer genoeg moest 
afzeggen, las John Zwart haar gedicht 'Met onbekende bestemming'. Dit vormde
een mooi intro voor zijn eigen gedicht uit de bundel: 'Ad Fundum'.  

Behalve de tevoren al aangekondigde dichters Michel Martinus, Atze van Wieren
en John Zwart, waren tot ons plezier ook Han Ruijgrok en Jan Doornbos bereid 
gebleken de reis vanaf de Noordzeekust naar Harderwijk te maken. Het werd dus
een hele 'get together' van internet-dichters, ondanks het vroege uur van aanvang
(zondagmorgen! 11 uur!). Dat heeft wellicht een aantal mensen die buiten het hart
van 't land wonen ervan weerhouden om te komen.  

 

Het publiek kwam hoofdzakelijk uit de directe omgeving van Harderwijk, 
aar over aandacht viel er niet te klagen, er werd heel geconcentreerd 
geluisterd en gelukkig werd niet na elk gedicht apart geapplaudisseerd, 
wat vaak storend werkt voor de spanningsboog. 
Terecht werd door presentatrice Jeanette de Jong aan het einde nog even 
extra aandacht gegeven aan Atze van Wieren, omdat hij dit jaar winnaar 
werd van de SNS poëzieprijs. Met het voordragen van zijn cyclus 'Vader',
gedichten die verschillende facetten van de relatie tot zijn vader belichten,
kreeg Apollo's Kamer een prachtig slot.  

Eén bezoeker willen we nog even met name noemen: de hr Joop Hardenbol
uit Lelystad. Met zijn aanwezigheid kregen we een teken van interesse van
de zijde van Stichting Zonnewende. Dit is de organisatie die jaarlijks het 
cultureel en literair evenement "Sunsation" organiseert in het Robert Morris
Observatorium nabij Lelystad, in de vroege ochtend van de langste dag. 
Zijn komst is door ons enorm op prijs gesteld. 
Harderwijk was ooit een universiteitsstad. De historische omgeving rondom
de voormalige kloostertuin is bijzonder inspirerend. Als virtueel podium 
hebben wij ons platform in iedere werk- of huiskamer waar ook ter wereld,
maar wanneer we weer behoefte hebben aan een 'live' podium zullen we 
graag terugkomen in Harderwijk 

© Redactie Hernehim Cultuur  

 
Virtueel Literair Café
Hernehim Cultuur een virtueel literair café, 7 dagen per week, 24 uur per dag! 
Op elk gewenst moment kunnen eigen beheer schrijvers en dichters die zich hebben aangemeld als VvHC* worden ontmoet en gelezen. 

*Vrienden van Hernehim Cultuur: 
Open je Persoonlijke Pagina op Hernehim Cultuur: word VvHC voor 2008  € 15,oo - 
VvHC kalenderjaar € 15,oo. Donateurschap € 10,oo. Minimum bijdragen. Mail de Redactie

 

 

Geïnteresseerd in onze toekomstvisie? Commentaar op stijl en inhoud?
Stuur ons een emailWe zijn altijd erg blij met geluiden van deelnemers en bezoekers.

© Copyright Hernehim Cultuur 2001-2011 

Hernehim      

een cultuurpagina 

HOME 

 


De culturele pagina's worden onafhankelijk gepubliceerd en geredigeerd door John Zwart