Hernehim Cultuurpagina's
Persoonlijke Pagina Floris Brown

'Vrienden van Hernehim Cultuur'
zijn auteurs die eerder op deze website hebben gepubliceerd en zich vanaf 01.01.03 als VvHC hebben aangemeld.
Persoonlijke presentaties gekoppeld aan Hernehim Cultuur: hosting incl. onderhoud op jaarabonnement.  
Meld interesse bij de Redactie. 

© Copyright van en verantwoordelijkheid voor alle inhoud op deze Persoonlijke Pagina berust bij de auteur.
Vermenigvuldiging zonder toestemming is bij wet verboden.
HOME 
Nieuws  
Blog en proza 
ThemapoŽzie 
Vrije poŽzie   
Vertaalproject 
Proza  
Activiteiten 
Over schrijvers 
Archief 
Contact     
Floris Brown  - Worcester Suid Afrika
De dichter Floris Brown is een geboren Zuid-Afrikaner en is opgegroeid met het Afrikaans als zijn eigen taal, vanaf zijn prille kindertijd. Hij heeft zijn leven lang ervaren hoe het is om 'er tussenin' te moeten leven: als kleurling tussen de blanke en zwarte gemeenschap in, als Afrikaanse dichter van een taal in de verdrukking, tussen de meerderheid die steeds sterker is verengelst.

Het is niet verwonderlijk dat zijn werk vaak van strijdbaarheid getuigt, maar hij is even vaak de vertolker van gevoeligheid en (naasten)liefde.

Foto: Floris Brown draagt voor by die Woordfees Versindaba 2010 Stellenbosch

Grote verzamelbundel  Blokhuis

In 2005 bracht Floris Brown twee nieuwe bundels uit, de belangrijkste "Blokhuis" waarin hij, naast nieuwe gedichten ook een aantal gedichten uit eerdere bundels als "Klank van die Byl" heeft verzameld. 
Floris verklaart zelf over de titel en het omslag van de bundel: 
'Blokhuis' se voorblad is 'n metaforiese simboliek wat een voorstelling is van die baie ligbruin (wit) Afrikaanse Uitgewers in Suid-Afrika. 
De uitgevers van Afrikaanse literatuur zien in de opkomende bruine schrijvers in het Afrikaans een bedreiging van hun witte hegemonie. Slechts weinige 'bruinmense' dringen door in het officiŽle Afrikaanse uitgeverscircuit. 

Blokhuis 

Waarvoor hek of poortwagters 
as die dorp, PoŽsie, honderde 
onbewaakte ingange het. 

Watter deel van die dorp 
en waar staan julle? 

Wat is jul kleur. Wit swart of bruin? 

Waar lÍ jul opregtheid van wagstaan 
as die dorp strategies uitgelÍ is in 
wit bokant die spoorlyn 
bruin duskant die spoorlyn 
swart in 'n lokasie waar 
geen treine loop of glad nie 
blaas nie? 

vir hoe lank gaan ons nog blokhuise hÍ 
as ons nes julle, in ons taal, ons sÍ wil sÍ? 

 

Een gedicht op de actualiteit in 2004 

Afghanistan, ChezeniŽ, Algerije, Liberia, Colombia, zijn er steeds mťťr landen waar buitenlanders potentiŽle gijzelaars zijn, waar vreemdelingen zonder aarzeling worden omgebracht? Zuid-Afrika heeft zich ontwikkeld tot een zeer gewelddadig land, waarvan de burgers groot risico lopen. Kan men in zo'n land nog meegevoel verwachten voor een buitenlands slachtoffer? Jazeker, er heerst onder grote groepen schaamte en verontwaardiging over de moord op Marleen Konings. Floris Brown werd geÔnspireerd tot dit gedicht: 

 

Die Vrou se Poort  

hoe vra ek namens my land Zuid-Afrika 
om verskoning 

vir sinlose moorde op onskuldige 
immigrante en landsbewoners 

hoe vra ek namens my land Zuid-Afrika 
om verskoning 
aan Engeland Nederland en vele ander  
lande vir skaamtelose euwels deur ons 
landsburgers gepleeg? 

ek sien en lees in die media van haar 
ouers en familie se geen slaap 
die indringende onophoudelike gesoek 
geklop aan elk deur en sak my hoof  
in diepe berou en skaamte want onder 
ons is daar nog steeds diegene wat hulle 
bitter min steur aan ín ongekende hartseer  

danÖ 

terwyl ons slaap in ons gerieflike wonings 
in vlakwateropdrifsels van die Huisrivier  
lÍ die seerÖ die oorskot van Marleen Konings 

 

© Floris Brown. 19.01.2004. 

 

Levensloop
 

Floris Abraham Brown werd in Zuid Afrika geboren in de plaats Worcester op 10 september 1948.
Hij groeide op met het originele Afrikaans als eerste taal; het Engels was - en is - zijn tweede taal. Zijn middelbare schoolopleiding volgde hij op de HoŽrskool Esselenpark. 
Vervolgens koos hij voor een loopbaan in het onderwijs en volgde daarvoor lessen aan het Hewat Onderwys Kollege, resp. Bellville Onderwys Kollege, waarbij hij zich specialiseerde in de vakken Afrikaans en Geschiedenis.

Aanvankelijk gaf hij les in het basisonderwijs. Na 1977 verwierf hij een aanstelling in technologie aan de HoŽrskool BreŽrivier, nabij zijn eigen woonplaats Worcester. Gedurende zijn aanstelling op 'BreŽrivier' - tot 1999 - kregen zijn letterkundige activiteiten steeds meer aandacht. 

 
Bibliografie 
 

In 2002 was Floris Brown betrokken bij de oprichting van de "Breedevallei Dichters" onder de leuze: "Ons aktiveer Afrikaans". 
Hij stelde in samenwerking met Christine Gerber - hoofd van de Openbare Bibliotheek Worcester - .de bloemlezing "PoŽsie nacht van die Muse" samen. Hierin was ook plaats ingeruimd voor Nederlandse dichters. De opzet was een vriendschappelijke wisselwerking tussen Zuid-Afrika en Nederland, om die in taal en menselijk contact te stimuleren en wederzijds respect en waardering te ontwikkelen en uit te bouwen. 

Floris Brown gaf 11 bundels uit in eigen beheer, te beginnen met zijn debuut "Gloei" in 1994: 

Gloei 1994
Waar AasvoŽls Draai
1996
Phoenix
1996
Die Woudmaker
1998
Skadukinders
1999
Die Koei Stort 'n Traan
2000
Grysvos
2000 
Klank van die Byl 2000 
Roep van die Maanwolf 2004 
Rot-t... 2005 
Blokhuis 2005 

In diens zoektocht naar originele Afrikaanse poŽzie ontmoette de Nederlandse 'dichter des vaderlands' Gerrit Komrij in 2000 de dichter Floris Brown te Kaapstad. Drie van Brown's gedichten kregen een plaats in de verzamelbundel van Komrij: "De Afrikaanse PoŽzie in Duizend en enige Gedichten".
Voordien waren diverse gedichten van Floris Brown al in zo'n half dozijn verschillende bloemlezingen opgenomen. 

De bundel Klank van die Byl werd zeer goed ontvangen door de recensie. In 2001 werd die besproken op Hernehim Cultuur. Inmiddels verschenen Roep van die maanwolf (juni 2004) een bundel van 63 gedichten, Rot-t... en Blokhuis (jan 2005) met meer dan 100 nieuwe en andere gedichten.  

 

Klank van die Byl
 

Hernehim Cultuur ontving de herdruk van de bundel "Klank van die Byl" en wijdde er een recensie aan. Hieruit wordt het onderstaande geciteerd: 

Inleiding

Floris Brown behoort tot de bevolkingsgroep 'nie blankes'. In onze ogen lijkt het irrelevant om aan te geven of een dichter al dan niet een getinte huid heeft. Het roept langzamerhand eerder enige afweer op wanneer b.v. alwťťr de nadruk erop wordt gelegd dat een auteur Surinaamse of andere wortels buiten Nederland heeft. Maar uit de correspondentie die we in het afgelopen jaar van Floris Brown uit Zuid Afrika ontvingen werd het ons duidelijk dat het feit in dit geval zťker relevant is. 
Hij heeft als kleurling het grootste deel van zijn leven de 'apartheidpolitiek' ondergaan. Sinds het ANC een gelegaliseerde regeringspartij is zou dit betekenen dat een man als Brown eindelijk niet langer gediscrimineerd wordt. Het tegendeel is waar, het is blijkbaar een even groot probleem om geen zuivere lijn van (zwarte) afstamming te hebben in het Zuid Afrika van vandaag als het vroeger was om iets anders dan zuiver wit te zijn. Daarbij doet zich nog het feit voor dat Ė ondanks het veranderde regiem Ė de kleine uitgeverswereld die 'Afrikaans' publiceert in hoofdzaak wordt bestierd door (witte) redacteuren van de oude garde. 
Zuid Afrika is in de loop van de vorige eeuw taalkundig in toenemende mate verengelst, de taal die zich sinds de tijd van Jan van Riebeeck zelfstandig vanuit het zeventiende-eeuws Nederlands heeft ontwikkeld is een minderheidstaal geworden.Het 'Afrikaans' is de moedertaal van Brown. Hij schrijft zijn poŽzie bij voorkeur in deze taal hoewel hij tweetalig is opgegroeid en incidenteel ook in het Engels publiceert. In het grote Angelsaksische taalgebied verdrinkt een minderheidstaal als het Afrikaans, daarom zoekt Brown vooral contacten in en aansluiting met de Nederlandstalige wereld. Wij van HC vangen de toegeworpen contactroep graag op en verlenen al langere tijd gastvrijheid aan inzenders uit Zuid Afrika. 

'De bundel Klank van die Byl'

  Een kleurrijke bundel

Onmiskenbaar straalt het omslag van deze dichtbundel Zuid Afrika uit. 

" De bundel 'Klank van die Byl'  kwam al in 2000 voor het eerst uit en kreeg waarderende recensies, o.a. in  Die Burger. De afbeelding op het omslag brengt mij onmiddellijk in de sfeer van dit land, dat ik goed ken, terug. De van terracotta naar purperblauw vervloeiende tinten van de diep geplooide bergen vertegenwoordigen onmiskenbaar de prachtige natuur van Zuid Afrika. De omslag-illustratie is een bewerkte foto, die door de auteur zelf is gemaakt. 
De inhoud van het boek is zeer divers. Het bevat zowel historisch en sterk politiek geŽngageerd werk als ook teder-gevoelige gedichten. Zijn toon kan een felle aanklacht zijn: tegen onrecht, tegen wreedheid; dan weer is hij de poŽet die in bloemrijke metaforen de schoonheid van het lichaam van een vrouw bezingt. Zijn poŽzie is over het algemeen toegankelijk, vol symboliek en getuigt dikwijls van een oprecht diep religieus gevoel. 
Een groot aantal gedichten gaat over de liefde Ė natķķrlijk over de liefde Ė over trouw en ontrouw. 
In het gedicht "Ma", de tegenhanger van het eerder op deze site gepubliceerde "Pa", uit hij zijn bijna naar devotie neigende liefde voor zijn moeder. "Katspin" en "Klank van die Byl" Ė het titelgedicht Ė dragen een prikkelende erotische spanning. De ontroering door schoonheid wordt bezongen in "Tulp" en "Klompedraer" lees ik als een appŤl aan ons (Nederlanders) geweten. Een mooi, gevoelig liefdesgedicht is ook "Kappiemeisie", dat al op deze site heeft gestaan, evenals het korte gedichtje "Nog een kinderstemmetjie gedoof" waarin een felle aanklacht tegen oorlogs- en terreurgeweld zit verpakt. 
Er is veel aansprekend werk in deze bundel te vinden en voor wie geÔnteresseerd is om deze poŽzie aan te schaffen wil de HC website graag belangeloos bemiddelen. "

© John Newswatcher - 20 mei 2003.

 

  Die Blok 

Dis 'n swart ding, 
'n wit ding, 
'n bruin ding, 
'n uiitheemse ding. 

Niemand verstaan. 

Toleransie beweeg hier 
op 'n vlymskerp mes. 

Hul verdra mekaar, 
solank daar vriende is, 
maar as die donkerte 
oor hul sak, 
vergelding op hul bors, 
woede in gebalde vuis, 

is dit 'n uitheemse ding, 
'n bruin ding, 
'n wit ding, 
'n swart ding, 

wat die wÍreld nooit sal verstaan. 

 

© Floris Brown 

 

Die ter Dood Veroordeelde 

Ek, stap waardig, trots, 
kop omhoog, 
met 'n ongemaklikheid 
hier in my binneste. 
Ek voel hoe die skaam, 
fyn sweet, 'n kriewelrigheid, 

oor my nek sak. 

Nogtans stap ek, dapper, fier, 
om soos 'n hond, druipstert, 
op die rooimat te staan, 
in nederigheid, stil, 
my vonnis te aanvaar. 

Sonder teŽpraat, 
sonder verweer, 

sal ek my dae, voor 

die doodstraf, dien. 

In my hart, 'n stil gebed: 
"Hoop om julle almal in 
die hiernamaals te sien." 

 

© Floris Brown 

 

Klank van die Byl 

Die byl het gekom om te kloof. 
Dit wat ek in twee wil hÍ 

met geweld oop te maak. 

Die passie van krag wat 
deur beide arms vloei, 
die glans van sweet 
op my kaal bo-lyf, 

die klank van die byl 
roep jou, 
lok jou. 

Ek sien hoe jou oŽ dwaal, 
jy, skelm loer, 
skelm glimlag, 

in die glans van die ruit. 

Ek sien hoe ek, nou, jou baas, 
die byl, die plaas bij jou neem, 
wyl ons liefde maak, 

op 'n growwe vloer. 

 

© Floris Brown 

 

 
Floris Brown  - Personalia

De bundels 'Klank van die Byl'  "Roep van die Maanwolf" en "Blokhuis" kunnen rechtstreeks bij de auteur besteld worden of - voor Europa - via bemiddeling door de Administratie van VvHC: info@hernehim.nl tav VvHC.
Contact per email rechtstreeks met de auteur floris@blind-institute.org.za 
Postadres: F.A.Brown, Posbus 802 Worcester 6849, Suid Afrika.

Website www.kleinplasie.co.za  

 

Hernehim Cultuurpagina's  


De culturele pagina's worden onafhankelijk geredigeerd en mede mogelijk gemaakt door Hernehim Beheer bv