Hernehim Cultuurpagina's
Doelstelling - Veelgestelde vragen

Update: 2009 - december  HOME 
Nieuws  
Blog en proza 
ThemapoŽzie 
Vrije poŽzie   
Vertaalproject 
Proza  
Activiteiten 
Over schrijvers 
Archief 
Contact     
Achtergrond en doelstelling
PoŽzie als een zinvolle werkonderbreking.

De Hernehim Cultuurpagina's zijn voortgevloeid uit ideŽle activiteiten van
Hernehim Beheer bv. 
In 2001 werd een tweetal gedichtenbundels uitgegeven in een kleine oplage. 
Het was het werk van een niet-professionele dichter die publiceert en op 
podia optreedt onder het pseudoniem JohnN. Op zijn initiatief werd tegen 
de jaarwisseling 2001-2002 de presentatie van deze bundels veel breder 
ontwikkeld tot een literair ontmoetingspunt op het internet voor alle vrijetijds-
en semiprofessionele liefhebbers van taal in Nederland en Vlaanderen.
Inmiddels is Hernehim Cultuur uitgegroeid tot een zeer geliefde site waar 
jaarlijks meer dan 1 miljoen maal een bezoeker een kijkje komt nemen. 

 

Een goede reden om even achter het beeldscherm te gaan zitten
als de rust is neergedaald. 

In principe is iedere bezoeker hier vrij om werk in te zenden.
Dit kan zowel bestaan uit poŽzie als proza in de vorm van columns of
korte verhalen. Een 3-hoofdige redactie bekijkt de inzendingen en kan 
reageren met plaatsing of commentaar. Nieuw beginnende auteurs 
kunnen desgewenst suggesties of aanbevelingen vragen. Uiteindelijk 
bepaalt de redactie over al of niet acceptatie van kopij en behoudt zich
het recht voor om inzendingen af te wijzen. 
Gepubliceerde inzenders worden in de auteurslijst vermeld. Bij plaatsing
kan de inzender - desgewenst - zijn emailadres laten vermelden. 
Op deze manier ontstaan onderlinge contacten met andere auteurs die 
de kwaliteit kunnen bevorderen.

Als je werk de redactie zeer aanspreekt loop je soms het 'risico' dat het genomineerd wordt voor een bundel.

Disclaimer
Hernehim Cultuur is onafhankelijk en vrij. Publiceert binnen de kaders van het
algemeen aanvaardbare. 
De redactie is niet schatplichtig aan enige sponsor, uitgever of organisatie en
spreekt haar eigen mening vrij uit. 
De redactie gaat er van uit dat gasten en podiuminzenders authentiek en eigen
werk ter beschikking stellen. Aansprakelijkheid voor claims van plagiaat wordt
door de redactie niet aanvaard. 

 

Door inzending verklaart elke auteur dat de eventuele plaatsing voor eigen
verantwoording geschiedt. De redactie waakt ervoor dat geen publicaties
verschijnen die als kwaadwillig, opruiend, kwetsend of in strijd met de wet-
geving kunnen worden beschouwd. 
Het feit dat de redactie op deze website inzendingen publiceert houdt niet
in dat zij, of de sponsor, de mening of strekking van de publicatie onder-
schrijft. Onderbouwde klachten tegen publicaties, die naar de opvatting van
de klager ten onrechte zijn geplaatst, te richten aan de redactie met een
heldere verwijzing naar de bewuste tekst of het gedicht.  
Open Podium functie voor Proza en voor PoŽzie 
Vrij werk - Permanent staat een pagina open voor poŽzie op willekeurige
thema's  
Thema werk -
Elke maand wordt een thema gekozen en staat een maand
lang een pagina open voor inzendingen die het thema als onderwerp hebben.
De dag van publicatie kan variŽren door het streven van de redactie steeds
een evenwichtige en aantrekkelijke podiumpagina te realiseren. 
De redactie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om inzendingen niet te
plaatsen zonder opgaaf van redenen. Over een specifiek gedicht of tekst dat
niet werd gepubliceerd gaat de redactie geen correspondentie aan. 
Echter: inzenders, die duidelijk te kennen geven het op prijs te stellen, mogen
suggesties vragen die hun ingezonden werk kunnen verbeteren. 
Het staat ieder altijd vrij om een tweede versie, van een in originele inzending
niet geplaatst werk, opnieuw in te dienen.  
Veel gestelde vragen

 

Hoe stuur ik mijn werk in?

Werk - dat kan bestaan uit gedichten, korte verhalen, columns, sprookjes etc. - kan uitsluitend worden ingezonden per e-mail, rechtstreeks als tekst in 
de inhoud van het bericht. Bij voorkeur in Arial 10 en in ieder geval zonder wisselingen in lettertype, grootte en kleur. 
Stuur het werk nooit als bijlage.  "Attachments" worden automatisch geblokkeerd en kunnen door de redactie niet geopend worden. Deze maatregel is 
noodzakelijk gebleken i.v.m. het levensgrote virus risico. Te allen tijde behoudt de redactie zich het recht voor om zonder kennisgeving zulke inzendingen
te 'trashen'. 

Kan ik altijd inzenden over alle onderwerpen?

Alle onderwerpen zijn in principe altijd welkom. Er is echter elke maand een thema. Het thema is telkens te vinden in de kop van de openingspagina. 
Op onderwerpen buiten het actuele thema wordt permanent gepubliceerd op een afzonderlijke pagina, waar de tien meest recente inzendingen zichtbaar zijn.

Hoe interactief is HC?

Er is een beperkte interactiviteit. Deze vindt niet openbaar plaats. We streven een zekere stijl en kwaliteit na en kunnen er daarom - helaas - geen open 
site van maken. Alleen als er aanleiding toe bestaat treedt de redactie in contact met een inzender via de e-mail. Maar er vinden intensieve gedachte-
wisselingen plaats onder de deelnemers onderling, via de e-mail. Iedereen, die op HC publiceert kan aangeven of in het copyright-signatuur een email-adres
wordt vermeld.

Wat zijn 'Vrienden van Hernehim Cultuur'?

We stellen prijs op de steun van lezers die sympathiseren met de opzet en ideeŽn van Hernehim Cultuur. 
In sommige gevallen wordt hun naam prominent op de site vermeld en kan er een LINK bestaan naar hun persoonlijke presentatie op het internet.
Gedurende zes jaar - 2003-2009 - vormden zij een belangrijke factor in het voortbestaan. 
Hernehim Cultuur onderhoudt banden met de Stichting Apollo te Harderwijk(NL) en Diest(B), Stichting BeeldSpraak te Nieuwegein, het blad OpSpraak,
het blad Nynade, het Cultureel Centrum de Kargadoor te Utrecht en met de Centrale Openbare Bibliotheek van Amsterdam op het Oosterdokseiland. 

Wat gebeurt er met ongepubliceerd werk?

Als we een verhaal of gedicht niet plaatsen wordt het vernietigd. We respecteren de rechten van de auteurs boven alles. Ieder die op het internet publiceert moet zich echter wel bewust zijn dat wij geen bescherming tegen illegaal kopiŽren kunnen bieden. Origineel werk dat opeens opduikt op andere sites zal echter nooit door ons toedoen daar terecht zijn gekomen.

Hoe onafhankelijk is HC?

Het Hernehim Cultuurinitiatief is nog steeds idealistisch. Ons uitgangspunt is om een plezierig ontmoetingspunt te bieden. En in principe moest dat gratis zijn en blijven. Maar natuurlijk maken we ook kosten. Langdurig kunnen we niet blijven draaien (en groeien) geheel zonder inkomsten. Daarom is het prettig als er
sympathisanten zijn die ons ondersteunen.

Tegenover sponsoring zijn we kieskeurig. We willen geen irritante banners en pop-ups. Sponsors die evenals wij en ideŽle achtergrond hebben kunnen een gratis vermelding krijgen op onze site. Hiervoor betalen zij ons een zeer bescheiden jaarlijkse vergoeding als tegenprestatie. 
CommerciŽle culturele activiteiten die passen binnen het kader en de filosofie van HC kunnen gratis gebruikmaken van onze nieuwsrubriek 
Onze policy is en blijft kritisch, niet elk verzoek om publiciteit wordt gehonoreerd. 

 

Tenslotte nog een waarschuwing 

Wees niet te goed van vertrouwen! In toenemende mate komen er websites op het net waar u van alles kunt publiceren, van uw familiefotoalbum tot uw concept manuscript van de roman waaraan u al geruime tijd werkt. Heel aantrekkelijk in de communicatie met derden, alles toegankelijk via een  inlogprocedure, wat wil je nog meer? Helaas zijn velen van ons toch te argeloos en maken spontaan graag gebruik van de database faciliteiten die ons zo goedertieren worden geboden zonder dat we de risico's beseffen. Er worden u namelijk geen garanties gegeven dat de door u opgeladen bestanden onbeperkt toegankelijk blijven, en evenmin kunt u erop rekenen dat er periodieke backup procedures worden uitgevoerd. Het kan zomaar gebeuren dat zo'n site wordt afgesloten of dat door ťťn of andere oorzaak bestanden verloren gaan dan wel ongewild, of willens en wetens, worden gewist. 

Het is dus altijd zaak om hetgeen u op deze publieke sites publiceert ook op uw eigen pc op te slaan. (En ook op de pc regelmatig backups te maken op schijf of een memorystick natuurlijk). Misschien voor u overbodig, deze waarschuwing, maar dan telt u voor twee

 

© Hernehim Cultuur 2001-2009

Hernehim      

een cultuurpagina 

HOME 

 


De culturele pagina's worden onafhankelijk gepubliceerd en geredigeerd  door John Zwart