Hernehim Natuurpagina's
Informatie 

 

         Alles van waarde is weerloos

Lucebert.     

Terug naar Introductiepagina Natuur

De drieteenstrandloper 

De zee kan het niet helpen, 
in ween komt haar drift; 
voor haar opwelling wijkt hij, 
haar bedenking beent hij na. 

Van zijn bestaan verschijnt 
het vluchtig spijkerschrift, 
in scheve aanloopregels, 
bijna kwatrijnen. 

En door haar plompverloren dweilen
worden zij weggewist. 

Ieder spoor van zijn gedribbel 
moet verdwijnen, of hij zich in 
de drang om voort te leven 
zonder nadruk had vergist.

Ed Leeflang 

Voorzover ons ter kennis wordt gebracht, zullen hier gebeurtenissen etc. met betrekking tot de ecologie, de natuur en het milieu worden vermeld. Omdat we hiervoor afhankelijk zijn van informatie uit andere bronnen kunnen wij niet instaan voor volledigheid of correctheid. Vermelding geschiedt naar beste weten. 

Informatie

22 maart 2011 actueel
It Fryse Gea - Stinzenplanten in oude tuinen -  Lenteleven op zondagochtend 27 maart
organiseert It Fryske Gea een stinzenplanten excursie op het voormalig landgoed 
"Jongema State"
bij Raerd / Rauwerd. (route Sneek - Leeuwarden). 
Deze informatieve wandeling wordt begeleid door excursieleider John Zwart. Aanvang 09:30u.
Deelname voor leden gratis, niet-leden betalen  3,oo. 
Meer informatie op de website. Knop: "er op uit"
18 februari 2011   
Hart voor natuur - Als opmaat voor de komende verkiezingen en als protest tegen  de bezuinigings-voorstellen van het kabinet organiseren zeven natuur- en landschaps-
organisaties, Landschapsbeheer Friesland, Friese Milieu Federatie, Natuurmonumenten, Staats-bosbeheer, It Fryske Gea, Waddenvereniging en Natuurmuseum Frysln, op zaterdagmiddag 19 februari 2011 een grote betoging in Leeuwarden met een grote schaapskudde dwars door het stadscentrum en een openluchtconcert van Die Twa, 
de nieuwste muzieksensatie uit Frysln. Leeuwarden Oldehove Nieuwestad e.o.  14:00u - 17:00u. Voor overig Nederland zie de agenda op de speciale website
18 februari 2011  
Maandag 21 februari 2011 is het grote debat over het Provinciaal Beleid bij uitstek:
Het Groene Verkiezingsdebat, 12.00 14.00 uur, in Leeuwarden Hogeschool Van Hall Larenstein, Agora 1, 8934 CJ Leeuwarden. 
Welke groene plannen en standpunten hebben de Friese provinciale partijen? 
Weet waarover het gaat als u straks in het stemhokje staat.
   
 
 ALGEMEEN   december -   
Vogelbescherming Nederland -Vogelbescherming Nederland organiseert ieder jaar een winter tuinvogeltelling. Deze jaarlijkse telling verschaft ons belangrijke informatie over de stand en de ontwikkeling ervan betreffende de algemene vogelsoorten die we in onze tuinen en parken aantreffen.  
Hart voor vogels? Doe mee! 

Tel
minstens een uur op n dag in het weekend dat op de Vogelbescherming website aangekondigd wordt alle vogels in uw tuin of op uw balkon en geef dit door via www.tuinvogeltelling.nl.
Daar hoeft u echt geen vogelkenner voor te zijn. Als u een mus van een merel kunt onderscheiden bent u al een heel eind. Na het weekend stelt Vogelbescherming de 'Nationale Tuinvogel Toptien samen. Herkenningskaarten met afbeeldingen vindt u op de website. 
  ALGEMEEN  
Tuinvogels voeren mg. In tegenstelling tot andere beweringen dat je vogels zoveel mogelijk zelf aan de kost moet laten komen zijn de geleerden het er nu over eens dat voeren (in de winter) bijdraagt aan de handhaving van de verschillende soorten, doordat je de wintersterfte ermee verkleint. Dit geldt zeker voor de mussen, die de laatste jaren dramatische teruggang vertonen door onze nette tuincentrumtuinen en hermetische daken. 
  ALGEMEEN  
Vogelbescherming Nederland

Albatros. Tekening John Zwart.  

   
Longline fishing, o.a. op tonijn... De albatrossen worden ernstig bedreigd door het vissen met lange lijnen. Albatrossen die duiken op het aas verdrinken met vele duizenden. Met steun van Vogelbescherming voert BirdLife International al enkele jaren een campagne. Het aantal slachtoffers van deze vismethode moet drastisch teruggebracht. Steeds meer vissers willen meewerken. Er gaan binnenkort trainers mee op de schepen om vissers te helpen om  'vogelvriendelijk' te vissen. 
Er dreigen nog meer gevaren voor zeevogels. Ook de visserij met sleepnetten kost duizenden
pinguns, het leven. Deze praktijk moet ook aangepakt. Vogelbescherming Nederland vraagt daarvoor steun. Lees er meer over in het komende nummer van het tijdschrift 'Vogels'.
pinguns, het leven. Deze praktijk moet ook aangepakt. Vogelbescherming Nederland vraagt daarvoor steun. 
  ALGEMEEN  
Wil Nederland van alle walletjes eten? We moeten een belangrijk doorvoerland zijn, daarvoor bouwden we een Betuwelijn, het Rotterdamse havengebied We willen een belangrijke hub zijn in het intercontinentale vliegverkeer, daarom rekken we de milieueisen van Schiphol steeds weer een stukje verder op. We willen een groot handelsland zijn, en verwelkomen daarvoor iedere multinational die zich hier wil vestigen. Daarbij willen we ook nog een grote speler blijven van de productie en export van landbouw en veeteelt producten. En dat laatste gaat moeilijk in een land dat een van de dichtsbevolkte ter wereld is geworden  en k nog al die andere dingen wil. Lees:  Een artikel hierover onder de titel: "Kotelettenland".   
  ALGEMEEN    september   
September staat jaarlijks in het teken van de MOLENS. Er zijn diverse fietstochten uitgezet en in kaart gebracht, die langs vele windmolens voeren. Er is een speciale website voor ingericht met heel uitgebreide informatie wr en hoe de routebeschrijvingen te bemachtigen zijn. www.molens.nl  Informatietelefoon 020 6238703. 
Een paar voorbeelden van molenfietstochten die vanzelfsprekend ook natuurtochten zijn! 
Uithuizen - 26 kilometer langs 6 molens. 
Sneek - 61 kilometer langs 9 molens. 
Deventer - Kampen, een tocht langs de IJssel langs 13 molens. 
Lelystad - een 30 kilometer fietstocht langs 100 van de 400 windturbines van Flevoland. 
  ALGEMEEN     september   
September is voor SBB (voorheen Staatsbosbeheer) de FORTENMAAND
Sommige forten huisvesten grote vleermuizenkolonies. De constante temperatuur half onderaards is ideaal. 
De forten van de Schans van Amsterdam en andere forten in het land, voorzover in beheer bij SBB kunnen in de maand september bezichtigd worden, er is een speciale website voor ingericht met heel uitgebreide informatie wr en wat te doen en te beleven is.
www.fortenmaand.nl 
   september   
September is al een groot aantal jaren telkens de GROENE MAAND. Het IVN, tezamen met andere Natuurorganisaties, is deze maand extra actief om het publiek bij de mooie en wonderlijke natuur te betrekken. Wandelen, fietsen, varen, lezingen, er is een speciale website voor ingericht met heel uitgebreide informatie wr er wat te doen en te beleven is. www.groenemaand.nl 
   ALGEMEEN    augustus   
Vogelbescherming Nederland organiseert tijdens het laatste weekend van augustus voor de vierde keer het jaarlijks Vogelfestival. in augustus vindt het Vogelfestival van het jaar plaats op de vogelaarslokatie bij uitstek De Oostvaardersplassen in Zuidelijk Flevoland. Het volledige programma voor de beide dagen is te vinden op de speciale website
   ALGEMEEN   maart  -   
Vogelbescherming Nederland -Vogelbescherming Nederland heeft IN HET VOORJAAAR regelmatig een nestkastenactie. U kunt bestellen via de website Ook kunt u eventueel zelf in een werkplaats van de winkel - adres: Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist - een nestkastje naar keuze in elkaar zetten. Er zijn 3 typen te koop. Kantoor en winkel open: dinsdag/vrijdag 10-17u., zaterdag 10-16u.  
   ALGEMEEN  februari - maart    
Redactie - Dit is de tijd voor de stinzenplanten. Onder het nog kale geboomte bloeit in parken en landgoederen overal weer het bolgewas op. Friesland, Noord- en Zuidholland, Utrecht, dat zijn de streken bij uitstek. De Landschapsorganisaties - in Friesland "It Fryske Gea" - organiseren excursies en voorlichting.  
   ALGEMEEN  januari - februari - maart      
Er zijn elk jaar meer overwinterende ganzen aanwezig in midden Friesland, voornamelijk grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen zijn de soorten die bij tienduizenden zijn waar te nemen op de weilanden rond de plaatsen Aekmaryp, Gongaryp,Terkaple, Terherne, Akkrum en Irnsum. Bij Aekmaryp kun je ook de tientallen ooievaars van het "Earrebarredoarp" bekijken. Aan de IJsselmeerkust verblijven ook kleine rietganzen. 
   
Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland hebben gezamenlijk een overzichtskaart van Nederland met informatie over flora, fauna en de toegankelijkheid via wegen en paden op het internet gezet. Men pretendeert hiermee de meest volledige natuurkaart online te hebben. 
Redactie. De Provinciale Staten van Frysln (Friesland) hebben de bescherming van enkele diersoorten opgeheven om hierop jachtvergunningen te verlenen. Aanleiding tot een bredere beschouwing en commentaar op de beweegredenen: Veraf en dichtbij
   

Hernehim Natuur 2001 - 2011             

Hernehim Cultuur en Natuurpagina's
Naar Hernehim Cultuur


De Natuurpagina's worden onafhankelijk geredigeerd en mede mogelijk gemaakt door Hernehim Beheer bv