Hernehim Cultuurpagina's
Pagina Schrijvers - Japix, Gysbert

Geplaatst: 7 juni 2003 HOME 
Nieuws  
Blog en proza 
Themapoëzie 
Vrije poëzie   
Vertaalproject 
Proza  
Activiteiten 
Over schrijvers 
Archief 
Contact     
Gysbert Japix herdenkingsjaar
Gysbert Japix 

In 2003 wordt herdacht dat het vierhonderd jaar geleden is dat de
Friese dichter/schrijver Gysbert Japix geboren werd. Misschien in
de rest van Nederland minder bekend dan andere beroemde tijdgenoten,
maar vanuit zijn werk gezien kan men zeker stellen dat hij op gelijke 
voet staat met Joost van den Vondel en Constantijn Huygens. 

 

De geboortestad van Japix is Bolsward, waar een herdenkingscomité werd opgericht. Dit comité organiseert een bijeenkomst in de monumentale Martinikerk, dezelfde laat-middeleeuwse kerk waar door de Oratoriumvereniging van Bolsward jaarlijks een uitvoering van de Mattheus Passion wordt gegeven.
Gysbert Japix schreef zowel in het Fries als Nederlands en Latijn. Zijn poëzie schreef hij veelal in het Fries, waardoor hij vooral als dichter bekendheid geniet in zijn geboorte-provincie. Het is niet precies bekend op welke dag in 1603 hij het levenslicht zag en daarom is nu maar het gehele jaar 2003 tot herdenkingsjaar uitgeroepen.
Gysbert Japix schreef zijn gedichten in het Fries van de zeventiende eeuw: het Middelfries. Dat verschilt dermate van het hedendaagse Fries dat er vertaald dient te worden. Vertalingen in het Nederlands en éénentwintigste eeuws Fries werden geschreven door A. Bosch, K.Bruinsma en J. Popkema.
Het boek dat hieruit ontstond zal worden gepresenteerd in de Martinikerk in Bolsward op vrijdag 16 mei 2003 door Prof. Dr. Philippus Breuker. Met zijn rede zal deze stilstaan bij de betekenis van de dichter Japix in de tegenwoordige tijd. Gysbert Japix was zeer muzikaal, in deze kerk van Bolsward waar nu zijn boek ten doop wordt gehouden is hij jarenlang de voorzanger geweest. Verschillende liederen van zijn hand zijn bewaard gebleven en hiervan werd in de afgelopen maanden een cd opgenomen. Dat was de verdienste van L.P.Grijp en zijn groep 'Camerata Trajectina', die voor deze opnamen werd bijgestaan door de sopraan Tetje van der Kooi en de alt Femke de Boer.
Tijdens de bijeenkomst op 16 mei 2003 zal door hen een aantal van Japix' liederen ten gehore worden gebracht. Op zondag 18 mei 2003 geeft 'Camerata Trajectina' een middagconcert in de Koepelkerk van Witmarsum. 

© John Newswatcher - april 2003

 

© Copyright Hernehim Cultuur 2001-2009 

Hernehim      

een cultuurpagina 

HOME 

 


De culturele pagina's worden onafhankelijk gepubliceerd en geredigeerd door John Zwart